projecten2019-04-15T13:45:06+00:00

projecten

Wij.land gaat voor duurzame bedrijfsmodellen waarin landbouw en natuur samengaan. Dat doen we door samen met boeren, natuurorganisatie en anderen te werken aan concepten die bijdragen aan 4 waarden.

2019-03-22T10:20:38+00:00

van pachter naar partner

De samenwerking tussen een natuurbeheerder en boeren biedt veel kansen; Wij.land werkt met hen aan natuurlijke verdienmodellen en helpt bij de transitie naar natuurbedrijf.

2018-09-26T11:14:43+00:00

bodem

De bodem is de basis van ons voedsel. Kan een boer zijn bodem op natuurlijke wijze productief houden, dus zonder kunstmest?

2018-10-29T14:35:45+00:00

maaisel

Bij het beheer van natuurgraslanden komen jaarlijks duizenden tonnen schoon maaisel vrij. Het maaisel wordt vaak bestempeld als ‘afval’, terwijl het eigenlijk goed bruikbaar is voor boeren.

2018-09-13T15:30:37+00:00

azolla

Azolla of Grote Kroosvaren is een gewas met veel potentie, dat goed in de natte veenweiden geteeld zou kunnen worden. De azolla kan op meerdere manieren worden benut; als veevoer, maar ook als groenbemester of biobased toepassingen.

2019-04-24T06:39:37+00:00

boeren voor biodiversiteit

Met dit project dagen we boeren uit om meer te doen voor biodiversiteit op hun bedrijf. Met steun van Contribute hebben we een fonds opgericht om maatregelen te financieren en om de resultaten in beeld te brengen en te onderbouwen.

2019-04-01T10:33:21+00:00

boeren van Amstel

De boeren uit de het Amstelland / de Ronde Hoep zorgen sinds lange tijd goed voor de weidevogels Samen met hen bouwden we een melkfabriek om bijzondere zuivel te verwerken, waarin boeren beloond worden op basis van de natuurprestaties.

2018-09-26T13:05:41+00:00

voor de oogst van morgen

Voor de oogst van morgen is een innovatielab waarin deelnemers de ruimte krijgen in dialoog met elkaar na te denken over ons landbouw- en voedselsysteem. Wij.land is deelnemer in dit project.

2018-09-17T13:37:32+00:00

grondfonds

Het grondfonds maakt maatschappelijk beleggen in natuurinclusieve landbouw mogelijk. Het fonds koopt land wat onder duurzaamheidsvoorwaarden wordt uitgegeven aan boeren zodat zij hun bedrijf kunnen vormen naar een natuurinclusief bedrijf.

2018-09-13T13:49:15+00:00

wormencompost

In dit project experimenteren we met composteren door wormen in te zetten. Wormencompost verbetert de bodemstructuur en watercapaciteit van de bodem, ook zit het vol bodemleven.

2019-04-01T15:10:59+00:00

pilot- en transitiefonds

Met het pilot en transitiefonds geven we boeren de ruimte te experimenteren met oplossingen voor natuurherstel en/of duurzame productie en kunnen boeren geholpen worden om te schakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering.