projecten2018-10-29T14:40:17+00:00

projecten

Een landschap op basis van gezonde ecosystemen, waar we op kunnen bouwen voor onze voedselvoorziening, water, schone lucht en voor een stabiel klimaat.

2018-12-11T10:16:32+00:00

van pachter naar partner

De samenwerking tussen een natuurbeheerder en boeren biedt veel kansen; Wij.land werkt met hen aan natuurlijke verdienmodellen en helpt bij de transitie naar natuurbedrijf.

2018-09-26T11:14:43+00:00

bodem

De bodem is de basis van ons voedsel. Kan een boer zijn bodem op natuurlijke wijze productief houden, dus zonder kunstmest?

2018-10-29T14:35:45+00:00

maaisel

Bij het beheer van natuurgraslanden komen jaarlijks duizenden tonnen schoon maaisel vrij. Het maaisel wordt vaak bestempeld als ‘afval’, terwijl het eigenlijk goed bruikbaar is voor boeren.

2018-09-13T15:30:37+00:00

azolla

Azolla of Grote Kroosvaren is een gewas met veel potentie, dat goed in de natte veenweiden geteeld zou kunnen worden. De azolla kan op meerdere manieren worden benut; als veevoer, maar ook als groenbemester of biobased toepassingen.

2018-09-13T13:49:15+00:00

wormencompost

In dit project experimenteren we met composteren door wormen in te zetten. Wormencompost verbetert de bodemstructuur en watercapaciteit van de bodem, ook zit het vol bodemleven.

2018-10-29T14:48:08+00:00

boeren van Amstel

De boeren uit de polder de Ronde Hoep zorgen sinds jaar en dag goed voor de weidevogels. Samen met hen bouwen we een melkfabriek om bijzondere zuivel te gaan verwerken, waarin boeren beloond worden op basis van de natuurprestaties.

2018-09-13T13:46:26+00:00

de groene hefboom

de groene hefboom maakt de waarde van duurzame landbouw inzichtelijk op het gebied van onder andere waterberging, biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid.

2018-09-17T13:37:32+00:00

grondfonds

Het grondfonds maakt maatschappelijk beleggen in natuurinclusieve landbouw mogelijk. Het fonds koopt land wat onder duurzaamheidsvoorwaarden wordt uitgegeven aan boeren zodat zij hun bedrijf kunnen vormen naar een natuurinclusief bedrijf.

2018-09-26T13:05:41+00:00

voor de oogst van morgen

Voor de oogst van morgen is een innovatielab waarin deelnemers de ruimte krijgen in dialoog met elkaar na te denken over ons landbouw- en voedselsysteem. Wij.land is deelnemer in dit project.

2018-10-30T11:11:56+00:00

pilot- en transitiefonds

Met het pilot en transitiefonds geven we boeren de ruimte te experimenteren met oplossingen voor natuurherstel en/of duurzame productie en kunnen boeren geholpen worden om te schakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering.