projecten2019-10-10T07:48:09+00:00

projecten

2019-07-10T15:24:04+00:00

van pachter naar partner

Samen met (pacht-)boeren en Natuurmonumenten werken we aan oplossingen voor natuurinclusief en toekomstgericht boeren. Uitgangspunt is dat de natuur er beter van wordt en boeren tegelijkertijd een goede boterham kunnen verdienen.

2019-10-22T11:47:16+00:00

bodem

De bodem is de basis van ons voedsel. Kan een boer zijn bodem op natuurlijke wijze productief houden, dus zonder kunstmest?

2018-10-29T14:35:45+00:00

maaisel

Bij het beheer van natuurgraslanden komen jaarlijks duizenden tonnen schoon maaisel vrij. Het maaisel wordt vaak bestempeld als ‘afval’, terwijl het eigenlijk goed bruikbaar is voor boeren.

2019-06-05T06:36:30+00:00

boeren voor biodiversiteit

Met dit project dagen we boeren uit om meer te doen voor biodiversiteit op hun bedrijf. Met steun van Contribute hebben we een fonds opgericht om maatregelen te financieren en om de resultaten in beeld te brengen en te onderbouwen.

2019-08-08T13:15:37+00:00

pilot- en transitiefonds

Met het pilot en transitiefonds geven we boeren de ruimte te experimenteren met oplossingen voor natuurherstel en/of duurzame productie en kunnen boeren geholpen worden om te schakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

2018-09-17T13:37:32+00:00

grondfonds

Het grondfonds maakt maatschappelijk beleggen in natuurinclusieve landbouw mogelijk. Het fonds koopt land wat onder duurzaamheidsvoorwaarden wordt uitgegeven aan boeren zodat zij hun bedrijf kunnen vormen naar een natuurinclusief bedrijf.

2019-07-23T10:22:49+00:00

nieuwe bedrijfsmodellen

Wij.land ondersteunt ondernemers die nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen voor een mooier landschap. Zo werken we samen met Ptthee, Boeren van Amstel en Bodemliefde.

2018-09-13T15:30:37+00:00

azolla

Azolla of Grote Kroosvaren is een gewas met veel potentie, dat goed in de natte veenweiden geteeld zou kunnen worden. De azolla kan op meerdere manieren worden benut; als veevoer, maar ook als groenbemester of biobased toepassingen.

2019-07-10T11:42:55+00:00

voor de oogst van morgen

Voor de oogst van morgen is een innovatielab waarin deelnemers de ruimte krijgen in dialoog met elkaar na te denken over ons landbouw- en voedselsysteem. Wij.land is deelnemer in dit project.