Optimalisatie van het weiden kan veel opleveren, voor zowel voor de bodem als financieel. Wij.land verkent met deelnemende boeren hoe ze door aanpassingen in de manier van weiden zo veel mogelijk melk en vlees uit gras kunnen halen.

waarom dit project

Zoveel mogelijk vers gras in je koeien krijgen en dit omzetten in melk, levert meer rendement op en bespaart kosten. Daarnaast is de kwaliteit van vers gras ook beter ten opzichte van kuil en dat levert een hogere melkkwaliteit op. Een ander voordeel is dat het bodemleven gestimuleerd wordt door het begrazen, wat zeker in het vroege voorjaar de grasgroei beter op gang brengt.

De voordelen op een rijtje:
• Een gezondere bodem met een beter producerend vermogen
• Meer kilogrammen drogestof van een betere kwaliteit
• Meer melk/vlees uit ruwvoer
• Lagere krachtvoerkosten
• Een bodem-plant-dier-mest kringloop in balans
• Lees hier over de ervaringen van de deelnemende boeren, die je voorgingen.

video’s

Excursie Grazersgroep Peter Oosterhof

Voor de 4e bijeenkomst van de grazersstudiegroep gingen we op bezoek bij Peter Oosterhof in Foxwolde. Zie hier voor wat meer achtergrond over het bezoek aan Peter Oosterhof

Succesvol stripgrazen op de Graasboerderij

De Graasboerderij in Sondel (Friesland) heeft haar naam te danken aan het feit dat haar koeien voor 100% gras grazen. Hoe draagt dit gebruik van gras, met stripgrazen als methode, bij aan het succesvolle bedrijfsmodel van deze boerderij?

Martiens creatieve oplossing voor ridderzuring

Boer Martien Oussoren uit Kockengen is net overgeschakeld naar biologisch en mag daarom geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken tegen onkruid. Met zijn roterende begrazing van koeien en schapen gaat hij ridderzuring tegen.

wat doen we

Veehouders die aan de slag willen met het optimaliseren van hun beweidingsysteem, kunnen meedoen met de studiegroep begrazen. In twee studiegroepbijeenkomsten leren deelnemers niet alleen van elkaar, maar ook van een ervaren weidecoach.

Aandachtpunten zijn onder andere hoe je het vee zo lang mogelijk kunt weiden en hoe je door aanpassingen in de manier van weiden, zo veel mogelijk melk en vlees uit gras kunt halen.

Lees hier over de ervaringen van de deelnemende boeren.

contact

Frederik Hengeveld

Frederik Hengeveld

M +31 (0) 6 28 36 04 03