Home2019-12-24T14:55:31+00:00

het nieuwe landschap

Wij vinden het tijd voor een nieuw landschap. Een landschap van ons allemaal, dat inspireert, en waarin een evenwicht is tussen landbouw, natuur en de mensen die er wonen en werken. Wij.land werkt daarom samen met boeren, natuurorganisaties en anderen aan concepten die bijdragen aan 4 waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en sociale waarde.

meer over het nieuwe landschap

wat we doen

Wij.land stelt boeren in staat nieuwe concepten te testen in pilots, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk bodembeheer, natte teelten, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Succesvolle pilots zetten we in op grotere schaal. Enkele voorbeelden van onze projecten:

2020-03-12T13:32:02+00:00

bodem

De bodem is de basis van ons voedsel. Kan een boer zijn bodem op natuurlijke wijze productief houden, dus zonder kunstmest?

2020-03-12T13:02:15+00:00

maaisel

Bij het beheer van natuurgraslanden komen jaarlijks duizenden tonnen schoon maaisel vrij. Het maaisel wordt vaak bestempeld als ‘afval’, terwijl het eigenlijk goed bruikbaar is voor boeren.

2020-03-05T15:47:57+00:00

van pachter naar partner

Samen met (pacht-)boeren en Natuurmonumenten werken we aan oplossingen voor natuurinclusief en toekomstgericht boeren. Uitgangspunt is dat de natuur er beter van wordt en boeren tegelijkertijd een goede boterham kunnen verdienen.

2020-03-12T13:09:04+00:00

boeren voor biodiversiteit

Met dit project dagen we boeren uit om meer te doen voor biodiversiteit op hun bedrijf. Met steun van Contribute hebben we een fonds opgericht om maatregelen te financieren en om de resultaten in beeld te brengen en te onderbouwen.

bekijk hier al onze projecten

ons werkgebied

werkgebied WIJ.land

Wij.land werkt sinds 2016 in de Vechtstreek, het Groene Hart en Waterland. Samen met boeren, ecologen, wetenschappers en vele anderen werken we aan diverse thema’s. Zo wordt er nu bijvoorbeeld door >30 boeren en natuurbeheerders op 200 hectare landbouwgrond en ruim 50 hectare natuurgrond duurzaam bodembeheer toegepast.

met wie werken we samen?

4 waarden

Wij werken volgens de door Commonland ontwikkelde 4 returns® filosofie. Voor het Nederlands landschap betekent dat een aanpak die 4 waarden oplevert: sociale waarde, natuurwaarde, financiële waarde en inspiratie.  

inspiratie

inspiratie

landschap als inspiratiebron

sociaal kapitaal

sociale waarde

boeren als partners voor voedsel en landschap

natuurlijk kapitaal

natuurlijke waarde

veerkrachtige ecosystemen 

financieel rendement

financiële waarde

natuurlijke verdienmodellen voor ondernemers

doe mee

Enthousiast geworden? Doe mee met Wij.land en draag bij aan een nieuw landschap!

projecten

Door samenwerking kunnen we het beste uit onze projecten halen. Lees meer over onze projecten en sluit je aan!

doneer

Wil je ons steunen met een gift? Ieder bedrag, groot of klein, is welkom. Hier vind je onze gegevens.

blijf op de hoogte

Van bedrijfsbezoeken tot pilot-updates, je vind ze op Facebook, Twitter, LinkedIn, en in de nieuwsbrief!

vacature

Wil je bij ons komen werken? Vacatures vind je op onze contactpagina.