Home2018-09-18T14:00:30+00:00

het nieuwe landschap

Wij vinden het tijd voor een nieuw landschap. Een landschap van ons allemaal, dat inspireert, in evenwicht is met de natuur en met de mensen die er wonen en werken.

lees wat wij willen

wat we doen

Een landschap op basis van gezonde ecosystemen, waar we op kunnen bouwen voor onze voedselvoorziening, water, schone lucht en voor een stabiel klimaat. Bekijk onze projecten.

2018-09-26T11:14:43+00:00

bodem

De bodem is de basis van ons voedsel. Kan een boer zijn bodem op natuurlijke wijze productief houden, dus zonder kunstmest?

2018-10-29T14:35:45+00:00

maaisel

Bij het beheer van natuurgraslanden komen jaarlijks duizenden tonnen schoon maaisel vrij. Het maaisel wordt vaak bestempeld als ‘afval’, terwijl het eigenlijk goed bruikbaar is voor boeren.

2018-12-11T10:16:32+00:00

van pachter naar partner

De samenwerking tussen een natuurbeheerder en boeren biedt veel kansen; Wij.land werkt met hen aan natuurlijke verdienmodellen en helpt bij de transitie naar natuurbedrijf.

2018-09-13T15:30:37+00:00

azolla

Azolla of Grote Kroosvaren is een gewas met veel potentie, dat goed in de natte veenweiden geteeld zou kunnen worden. De azolla kan op meerdere manieren worden benut; als veevoer, maar ook als groenbemester of biobased toepassingen.

ons werkgebied

werkgebied WIJ.land

Wij dromen van een landschap dat in evenwicht is met de natuur en met de mensen die er wonen en werken. Een aantrekkelijk Hollands landschap waarin koeien in kruidenrijke weilanden grazen, vol vogels en bloemen en met schoon water. Maar ook een landschap waarin nieuwe vormen van landgebruik het landschap verrijken, zoals nieuwe gewassen of recreatie.  Dat is het nieuwe landschap.

met wie werken we samen?

4 keer winst

Wij werken volgens de door Commonland ontwikkelde 4 returns® aanpak. Voor het Nederlands landschap betekent dat een aanpak die 4 keer winst oplevert: sociale winst, winst voor natuur, economische winst en inspiratie.  

inspiratie

inspiratie

landschap als inspiratiebron

sociaal kapitaal

sociale winst

boeren als partners voor voedsel en landschap

natuurlijk kapitaal

winst voor de natuur

veerkrachtige ecosystemen 

financieel rendement

economische winst

natuurlijke verdienmodellen voor ondernemers