Home2019-03-08T15:07:20+00:00

het nieuwe landschap

Wij vinden het tijd voor een nieuw landschap. Een landschap van ons allemaal, dat inspireert, in evenwicht is met de natuur en met de mensen die er wonen en werken.

lees wat wij willen

wat we doen

Wij.land stelt boeren in staat nieuwe concepten te testen in pilots, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk bodembeheer, natte teelten, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Succesvolle pilots zetten we in op grotere schaal in. Bekijk onze projecten.

2018-09-26T11:14:43+00:00

bodem

De bodem is de basis van ons voedsel. Kan een boer zijn bodem op natuurlijke wijze productief houden, dus zonder kunstmest?

2018-10-29T14:35:45+00:00

maaisel

Bij het beheer van natuurgraslanden komen jaarlijks duizenden tonnen schoon maaisel vrij. Het maaisel wordt vaak bestempeld als ‘afval’, terwijl het eigenlijk goed bruikbaar is voor boeren.

2019-03-22T10:20:38+00:00

van pachter naar partner

De samenwerking tussen een natuurbeheerder en boeren biedt veel kansen; Wij.land werkt met hen aan natuurlijke verdienmodellen en helpt bij de transitie naar natuurbedrijf.

2018-09-13T15:30:37+00:00

azolla

Azolla of Grote Kroosvaren is een gewas met veel potentie, dat goed in de natte veenweiden geteeld zou kunnen worden. De azolla kan op meerdere manieren worden benut; als veevoer, maar ook als groenbemester of biobased toepassingen.

ons werkgebied

werkgebied WIJ.land

Wij.land werkt sinds 2016 in de Vechtstreek, het Groene Hart en Waterland. Samen met boeren, ecologen, wetenschappers en vele anderen werken we aan diverse thema’s. Zo wordt er nu bijvoorbeeld door >30 boeren en natuurbeheerders op 200 hectare landbouwgrond en ruim 50 hectare natuurgrond duurzaam bodembeheer toegepast.

met wie werken we samen?

4 waarden

Wij werken volgens de door Commonland ontwikkelde 4 returns® filosofie. Voor het Nederlands landschap betekent dat een aanpak die 4 waarden oplevert: sociale waarde, natuurwaarde, financiële waarde en inspiratie.  

inspiratie

inspiratie

landschap als inspiratiebron

sociaal kapitaal

sociale waarde

boeren als partners voor voedsel en landschap

natuurlijk kapitaal

natuurlijke waarde

veerkrachtige ecosystemen 

financieel rendement

financiële waarde

natuurlijke verdienmodellen voor ondernemers