Netwerk en partners

Netwerk en partners

Alleen door samenwerking kunnen we verandering bereiken. Er zijn veel partijen actief op het gebied van landbouw en natuurbescherming. Wij.land probeert hierin een onafhankelijke partner te zijn die op een positieve en actiegerichte manier zichtbare verandering in het landschap tot stand brengt. Onze belangrijkste partners zijn de boeren die met ons willen werken aan verandering. Daarnaast werken we met natuurbeheerders, overheden, experts in ons netwerk, kennis-instellingen, stichtingen en netwerkorganisaties.

Op het gebied van biodiversiteit zijn we partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. We zien hierin kansen om expertise uit te wisselen, en gebiedsgericht te werken aan verdienmodellen en impactmetingen van biodiversiteitsherstel. Daarnaast zijn we deelnemer van het innovatielab Voor de Oogst van Morgen, een netwerk dat organisaties verbind in de transitie naar een duurzamer landbouw- en voedselsysteem.

Financiers

Projectpartners

Kennispartners