Netwerk en partners

Netwerk en partners

Alleen door samenwerking kunnen we verandering bereiken. Er zijn veel partijen actief op het gebied van landbouw en natuurbescherming. Wij.land probeert hierin een onafhankelijke partner te zijn die op een positieve en actiegerichte manier zichtbare verandering in het landschap tot stand brengt. Onze belangrijkste partners zijn de boeren die met ons willen werken aan verandering. Daarnaast werken we met natuurbeheerders, overheden, experts in ons netwerk, kennis-instellingen, stichtingen en netwerkorganisaties.

Op het gebied van biodiversiteit zijn we partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. We zien hierin kansen om expertise uit te wisselen, en gebiedsgericht te werken aan verdienmodellen en impactmetingen van biodiversiteitsherstel. Daarnaast zijn we deelnemer van het innovatielab Voor de Oogst van Morgen, een netwerk dat organisaties verbind in de transitie naar een duurzamer landbouw- en voedselsysteem.

Financiers

Logo Gieskes Strijbis Fonds
Commonland
Logo LNV
Provincie Utrecht
Logo EU
Logo Contribute Foundation
Logo Stichting Dioraphte
Logo COmON foundation
Logo Triodos Foundation

Projectpartners

Natuurmonumenten
Logo Voor de oogst van morgen
Logo Stichting Grondbeheer
Logo Triodos Regenerative Money Centre
Logo Herenboeren
Logo Deltaplan Biodiversiteit
Logo Humboldt

Kennispartners

Logo Groeibalans
Logo Takens Kringlooplandbouw Advies
Logo nioo
Logo Louis Bolk