het veenweidefonds voor pioniers in het landschap

met het veenweidefonds bieden we boer, burger én ondernemer de mogelijkheid om een idee om te zetten in actie en zo de landbouw transitie te versnellen.

Mieke en Linda Duijndam van Hoeve Biesland met hun financiering van 10000 euro.
Fennie van Lansbergen voor de Oogst Shop in Leiden.

kleine financiering voor grootse plannen

Wij.land signaleert veel ideeën, concepten en samenwerkingsplannen bij pioniers en toekomstdenkers voor herstel van het veenweidelandschap. De uitvoering ervan is vaak afhankelijk van een relatief kleine financieringsvraag. Maar ze passen niet bij reguliere investeerders of organisaties, of matchen niet met bestaande Wij.land-projecten of subsidie-aanvragen.

Aan de andere kant zijn er steeds meer mensen die ons benaderen voor een bijdrage aan het veenweidelandschap. Ons werk is lokaal, tastbaar en brengt een systemische verandering: dat spreekt veel donateurs aan.

Om vraag en aanbod te verenigen en ter beschikking te stellen aan het landschap heeft Wij.land het Veenweidefonds opgezet, waar pioniers een kleine financiering kunnen krijgen om hun idee werkelijkheid te laten worden.

de meerwaarde van pioniers in het landschap

Met het Veenweidefonds hebben we de ambitie om samen drempels weg te nemen en de transitie richting vernieuwing van het landschap te versnellen. Dat doen we door elke pionier (boer, burger én ondernemer) de mogelijkheid te bieden om een idee om te zetten in actie. Wij geloven in doen en in leren door te doen. Voor ons is het dan ook belangrijk dat leerervaringen gedeeld worden met anderen zodat zij ook mee kunnen profiteren. Een pilot of project kan mislukken, en dat is niet erg: we leren vaak het meest van de dingen die niet goed gaan. In dat geval vinden we het belangrijk om eerlijk en open de goede en minder goede ervaringen te delen.

Het Veenweidefonds faciliteert boeren, burgers en ondernemers middels:

  • financiële ondersteuning;
  • onze ervaring in projectuitvoering;
  • ons netwerk;
  • onze diepe kennis van het westelijk veenweidegebied;
  • het lerende netwerk en
  • het bieden van een platform voor het uitwisselen van ervaringen en geleerde lessen – positief én negatief.
Opbouwen van de luisterwandeling

bestemmingen van het fonds

De eerste bestemming betreft vernieuwing op het gebied van beheer van het landschap, verbinding met het landschap en verdienmodellen. Dit kunnen initiatieven zijn die ontstaan binnen lopende pilots van Wij.land, maar waarvoor binnen de pilot geen tijd of geld beschikbaar is. Ook vallen hier initiatieven onder die op zichzelf staan en geen relatie hebben met lopende pilots.

De tweede bestemming betreft voortzetting van al ingezette transities via Wij.land-projecten. Wij nemen een deel van het risico weg door financieel bij te dragen aan benodigd materiaal. Voor Wij.land is dit een belangrijke bestemming omdat een bijdrage hieraan een hefboom kan bieden voor het verkrijgen van (andere) (overheids)financieringen.

Zowel vernieuwing als voortzetting staan altijd in dienst van het veenweidelandschap. Activiteiten die binnen deze bestemmingen vallen, passen binnen onze aanpak die uiteindelijk 4 waarden oplevert. Uitleg over deze waarden vind je hier.

we zoeken vrienden en pioniers

word Vriend van het Veenweidelandschap

Gaat jouw hart sneller kloppen van onze missie?
Wil je impactvolle ideeën helpen omzetten in concrete actie?

Word dan donateur. Het fonds staat open voor kleine en grote bijdragen. Bij donaties vanaf €1.000 tot €50.000, eenmalig of herhaaldelijk word je, als je dat wilt, persoonlijk betrokken bij de initiatieven. En je bent, als Vriend van het Veenweidelandschap, van harte welkom op de jaarlijkse Veenweidedag. Je maakt dan van dichtbij kennis met de mensen, projecten en experimenten.

heb jij een goed idee voor het landschap?

En heeft dat idee een relatief kleine financieringsvraag?
Maar past deze niet bij reguliere investeerders of organisaties, of is er geen match met bestaande projecten of subsidie-aanvragen?

Bij Wij.land komt jouw idee in aanmerking voor een aanvraag wanneer:

  • het bijdraagt aan een gezond, biodivers en veerkrachtig westelijk veenweidelandschap;
  • het initiatief een leer- of experimenteercomponent bevat;
  • de gevraagde bijdrage maximaal €30.000 bedraagt.

Aanvullende voorwaarden vind je in het aanvraagformulier hieronder. Wel raden we je aan eerst even te bellen, alvorens een aanvraag te doen.

deze pioniers kregen al financiering van het Veenweidefonds

subirrigatie: innovatie tegen bodemdaling

De subirrigatie-pilot wordt uitgevoerd op initiatief van Joost Samsom, biologisch melkveehouder. Hij heeft al meerdere innovaties ontwikkeld. Joost is betrokken bij Wij.land sinds 2018 en neemt deel aan verschillende pilots. Joost monitort de effecten en samen met Wij.land onderzoeken we hoe we effectief subirrigatie kunnen inzetten tegen bodemdaling. Centraal staan het delen van kennis en het leren van elkaar.

Oogst: de boerenwinkel in de stad

Met de zelfbedieningswinkels van Oogst kunnen lokale regeneratieve boeren leveren in de korte keten. Zij krijgen een goede prijs voor hun groente, fruit, zuivel, kaas of vlees en kunnen op hun beurt investeren in duurzame werkwijzen. Oogst legt daarbij de verbinding tussen boer en klant door de verhalen van de boeren te vertellen en ontmoetingen te organiseren.

Mede door ondersteuning vanuit het Veenweidefonds konden oprichters Fennie Lansbergen en Joost van Schie investeren in de eerste Oogst winkel in Leiden.

Tussen Mens en Land: een luisterwandeling

Een zevental audioportretten is uitgezet langs een route van 2,2 km. Met deze luisterwandeling loop je door het polderlandschap terwijl je luistert naar de verhalen van mensen die in dit gebied wonen en werken. Verandert je eigen blik op het landschap als je er door andermans ogen naar kijkt?

Het Veenweidefonds heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze audiotour. Het Fotogenieke Geluid heeft de audiotour geproduceerd.