wijland van boven

doelen

doelstellingen

Alles wat we doen staat in het teken van het realiseren van het “4 waarden – 3 zones – 20 jaar“- gedachtegoed van Commonland. Voor het Nederlandse landschap betekent dat een aanpak die uiteindelijk 4 waarden (4 Returns) oplevert:

inspiratie-icon

inspiratie

Landschap als inspiratiebron; mensen voelen zich betrokken bij het landschap, hun voedsel en boerenbedrijven. De waardering van boeren en natuurbeschermers is hoog.

natuurlijk kapitaal

natuurlijke waarde

Herstel van ecologische functies op het gebied van bodemvruchtbaarheid, waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaat. Landgebruik is in balans met de draagkracht van het gebied.

sociaal kapitaal

sociale waarde

Er is een transitie naar natuurinclusieve, kringloop landbouw gaande, met financieel gezonde boerenbedrijven en lange termijn werkgelegenheid.

financieel rendement

financiële waarde

Verschillende opgeschaalde verdienmodellen en ondernemingen die een positieve bijdrage leveren aan het landschap. Herstel van landschap is een gangbare investering geworden.

jaarverslagen

Lees hier over de voortgang van Wij.land en onze belangrijkste mijlpalen per jaar. Ook financiële jaarverslagen vanuit het standaardformulier voor de ANBI-status is hieronder te vinden. Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status van Wij.land.

jaarverslag