ons team

Danielle de Nie

Danielle de Nie

Fysisch geograaf en bodemkundige. Oprichter en directeur van Wij.land, en daarbinnen verantwoordelijk voor de strategie om in het veenweidelandschap de 4 returns beweging te creëren. Is mede-initiatiefnemer van Aardpeer, samen voor grond. Moeder van 3 tieners en in haar vrije tijd graag buiten, liefst te paard en vakanties in de bergen.

M +31 (0) 6 38 05 57 63

Frederik Hengeveld

Frederik Hengeveld

Bioloog en voormalig stadsboer. Werkte na zijn studie in Wageningen jarenlang in verschillende projecten in Afrika, waarna hij aan de slag ging op een van de Stadsboerderijen van Utrecht Natuurlijk. Wat hem drijft in zijn werk – ook als projectleider Duurzame veehouderij bij Wij.land – is de relatie tussen mens en natuur: de mens als onderdeel van het systeem. In zijn vrije tijd wandelt Frederik met de hond, werkt hij in de tuin, beklimt hij een berg of staat hij afwisselend als speler, trainer en bestuurder op het rugbyveld.

M +31 (0) 6 28 36 04 03

Jan Maarten Dros

Jan Maarten Dros

Bodemkundige en expert in duurzame handelsketens en gezinslandbouw. Verantwoordelijk voor het programma Duurzaam Verdienen: korte ketens, betaling voor ecosysteemdiensten en diversificatie van het agrarisch bedrijf. Kleinzoon van een Texelse boer, in zijn vrije tijd ‘op de tuin’ in Amstelglorie en ’s zomers op het strand van Texel.

M +31 (0) 6 21 83 66 57

Lisa Schiphorst

Lisa Schiphorst

Creatieve duizendpoot. Met een achtergrond in de culturele sector is ze bij Wij.land altijd opzoek naar verbinding tussen boeren, burgers en buitenlui. Welke verhalen moeten verteld worden en welke ontmoetingen creëren een vruchtbare bodem voor nieuwe samenwerkingen? Lisa heeft drie kinderen en is in haar vrije tijd te vinden in het bos, de boulderhal of rondsnuffelend in een kringloopwinkel.

M +31 (0) 6 81 13 88 16

Lisanne Hofman

Lisanne Hofman

Bedrijfskundige met een specialisatie in management van ecosysteemdiensten en biodiversiteit. Bij Wij.land werkt ze aan het verdienvermogen van de regeneratieve landbouw door nieuwe verdienmodellen te onderzoeken en uit te werken. Ze is groot dierliefhebber, maakt zelf kaas, heeft een uit de hand gelopen plantenverzameling en is het liefst in de natuur. Verder is ze graag te vinden in zee met een duikuitrusting.

M +31 (0) 6 18 57 97 86

Lotte Duursma

Lotte Duursma

Zorgt als communicatiespecialist voor de sociale media, website en nieuwsbrief van Wij.land, en organiseert evenementen. Met een achtergrond in psychologie en internationale ontwikkeling is ze geïnteresseerd in de mensen en verhalen achter wereldwijde uitdagingen. Ze is liefhebber van kanoën en zwemmen in de Amstel. Heeft altijd lekkere koffie in huis, en een museumjaarkaart op zak.

M +31 (0) 6 43 84 70 01

Maiko Kemp

Maiko Kemp

Boerenzoon en student aan de opleiding agrarisch ondernemerschap in Dronten. Maiko heeft interesse in alle onderdelen van de agrarische kringlopen en past dit bij Wij.land toe als projectmedewerker. Naast zijn functie bij Wij.land zit hij met zijn ouders in de maatschap en werkt hij in het biologisch melkveebedrijf gelegen in Kortenhoef. Vanuit het thuisbedrijf en de studie heeft hij al veel agrarische kennis op zak, maar hij heeft er plezier in door middel van cursussen en nieuwe ervaringen altijd door te leren.

M +31 (0) 6 34 18 42 51

Marjolijn van der Meer

Marjolijn van der Meer

Bedrijfseconome en partner van een Wij.land-boer. Binnen Wij.land verantwoordelijk voor finance & control. Weet als geen ander voor welke opgaaf de boeren in het veenweidegebied zich gesteld zien en draagt zo op haar manier graag bij aan ecologisch herstel en het behoud van het prachtige polderlandschap. Deze moeder van twee tieners komt tot rust in haar tuin, waar ze groenten, kruiden, fruit, noten en honing verbouwt. Ook zet ze graag haar tanden in een lekker stukje Rotteveel Boerenkaas, dagelijks met veel liefde door haar partner bereid.

M +31 (0) 6 43 23 29 24

Matthijs Boeschoten

Matthijs Boeschoten

Ondernemend ecoloog en binnen Wij.land verantwoordelijk voor alle pilots en projecten die zich op het boerenerf afspelen. Van het verbeteren van de bodem, het zoeken naar nieuwe toepassingen voor natuurmaaisel, tot het bevorderen van biodiversiteit. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de samenwerking met kennisinstellingen en het onderwijs. Tevens vader, muzikant, voetballer, kitesurfer en allround buitenmens.

M +31 (0) 6 14 61 45 52

Nava Verboom

Nava Maria Verboom

Altijd op zoek naar hoe haar strategische en creatieve kracht in te zetten om mensen en natuur te dienen. Na jaren marketing en communicatie op te zetten voor stichtingen en social start-ups in verschillende waardeketens, werd het tijd om op het begin van de keten te focussen: De bodem en de boer. Voor Nava draait alles om welk verhaal willen we vertellen, aan wie, en hoe. In haar vrije tijd is ze het liefst te vinden met haar handen in de aarde van haar tuin, met haar neus in een boek, of aan een tafel vol gezelschap en lekkers.

M +31 (0) 6 24 91 95 65

Rony Lintjens

Rony Lintjens

Als officemanager de grote steun bij alle projecten. Heeft jarenlange ervaring bij commerciële bedrijven, maar verkiest werk met maatschappelijke waarde, zoals afgelopen jaren bij Commonland. Bij dochter-organisatie Wij.land zit ze nog dichter bij de projecten, die zich afspelen op de weilanden waartussen ze drie keer per week hardloopt. Waar ze bij Wij.land zorgt voor perfecte orde en structuur, zet deze kunstliefhebber op haar vrije dag juist abstracte creaties op het doek.

M +31 (0) 6 28 16 55 88

Rosa Vendel

Rosa Vendel

Rosa werkt bij Wij.land aan het ontwikkelen en uitwisselen van kennis, in projecten en pilots rondom demonstratiebedrijven en lerende netwerken. Daarnaast werkt ze aan pilots rondom nieuwe verdienmodellen en ecosysteemdiensten. Haar vrije tijd besteedt ze het liefst door zelf de handen uit de mouwen te steken op de boerderij. Verder is ze muzikant, houdt ze ervan steeds nieuwe dingen te leren, en is altijd in voor spontane avonturen.

M +31 (0) 6 52 24 62 39

Siem Vlaanderen

Siem Vlaanderen

Siem is afgestudeerd aan de opleiding dier- en veehouderij in Leeuwarden en heeft veel praktijkervaring opgedaan in de (duurzame) melkveehouderij. Hij gaat graag in gesprek met veehouders om hen te kunnen ondersteunen in de opgaven die er op het erf liggen. In zijn vrije tijd gaat hij het liefst wandelen in de bergen, windsurfen en speelt hij bij de plaatselijke voetbalvereniging. Daarnaast geniet Siem ervan om regelmatig de laarzen aan te trekken om tussen de koeien of schapen te lopen.

M +31 (0) 6 43 28 99 64

Sven Sielhorst

Sven Sielhorst

Internationaal econoom en economisch geograaf. Als Hoofd Organisatie en Programma’s verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de werkorganisatie. Praktische systeemdenker die mensen centraal stelt in het werken aan transitieprocessen. Actieve vader van drie kinderen, met een grote liefde voor lezen en lopen.

M +31 (0) 6 43 28 99 65

Vincent de Leijster

Vincent de Leijster

Ecoloog en onderzoeker met ervaring in landschapprojecten in Spanje en Colombia waar hij een PhD-onderzoek heeft gedaan. Binnen Wij.land is hij verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de impact die Wij.land en Wij.lands boeren hebben op hun omgeving. Daarnaast houdt hij van wandelvakanties, hardlopen, brood bakken en tuinieren.

M +31 (0) 6 18 63 96 23

ons bestuur

Maas Jan Heineman

Maas Jan Heineman – voorzitter

Maas Jan Heineman (1952) heeft een achtergrond in de medische wetenschappen. Hij was tot voor kort lid van de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam (2012-2018). Daarvoor werkte hij als gynaecoloog en was hij hoogleraar in Groningen (1996-2006) en Amsterdam (2006-2018).

Maas Jan Heineman was als bestuurder van de COmON Foundation betrokken bij de oprichting van Commonland. De holistische benadering van Commonland en Wij.land bij het werken aan grootschalig landschapsherstel sprak hem direct aan. Daarom was hij graag bereid om de rol van voorzitter van de stichting op zich te nemen.

Roel Drost

Roel Drost – penningmeester

Roel Drost (1969) is van origine chemicus. Hij werkt momenteel bij Ecochain technologies, een purpose-driven softwarebedrijf dat de milieu-impact van organisaties kwantificeert, zodat deze kan worden verkleind. Daarvoor werkte Roel bij Ernst & Young.

Roel is daarnaast financial controller en daarom als penningmeester betrokken bij Wij.land. Hij is ervan overtuigd dat het kwantificeren van diverse vormen van kapitaal (financieel, sociaal, ecologisch) mensen en organisaties helpt om betere keuzes te maken. Dit sluit naadloos aan op het 4 Returns Framework van Commonland zoals dat ook bij Wij.land toegepast wordt.

Esther Turnhout

Esther Turnhout – bestuurslid

Esther Turnhout is hoogleraar Wetenschap, Technology en Samenleving aan de universiteit Twente. Haar onderzoek richt zich op de rol van kennis en technologie in beleid en samenleving, met name in duurzaamheidsvraagstukken.

Esther zet zich in voor een betere relatie tussen onderzoek en praktijk die wordt vormgegeven vanuit waarden van gelijkheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Vanuit dat specialisme weet ze ook een waardevolle bijdrage te doen in het bestuur van Wij.land.

Hens de Koning

Hens de Koning-Ghijsen – bestuurslid

Hens (1961) werkt bij Heineken International als jurist op het gebied van intellectuele eigendom en marketing.

Ze geniet in haar vrije tijd van sporten in en reizen door de natuur en is fan van het “typische Hollandse” landschap. Daarom vindt ze het geweldig om als bestuurslid van Wij.land een bijdrage te kunnen leveren aan herstel en de verrijking van het boerenlandschap in Nederland.

Peter Oosterhof

Peter Oosterhof – bestuurslid

Peter Oosterhof (1972) is melkveehouder in Foxwolde (Drenthe). Lange tijd runde hij zijn bedrijf zoals hij geleerd had van de generaties die hem voorgingen. Maar hij houdt van experimenteren en gooide vijf jaar geleden het roer om.

Peter streeft ernaar gezonde voeding, melk en vlees, te produceren in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Dit realiseert hij door zo veel mogelijk gebruik te maken van de al bestaande natuurlijke processen. Sinds 2019 mag hij zijn bedrijf ook biologisch noemen.