team wij.land

ons team

Danielle de Nie

Danielle de Nie

Fysisch geograaf en bodemkundige. Oprichter en directeur van Wij.land, en daarbinnen verantwoordelijk voor de strategie om in het veenweidelandschap de 4 returns beweging te creëren. Is mede-initiatiefnemer van Aardpeer, samen voor grond. Moeder van 3 tieners en in haar vrije tijd graag buiten, liefst te paard en vakanties in de bergen.

M +31 (0) 6 38 05 57 63

Matthijs Boeschoten

Matthijs Boeschoten

Ondernemend ecoloog en binnen Wij.land verantwoordelijk voor alle pilots en projecten die zich op het boerenerf afspelen. Van het verbeteren van de bodem, het zoeken naar nieuwe toepassingen voor natuurmaaisel, tot het bevorderen van biodiversiteit. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de samenwerking met kennisinstellingen en het onderwijs. Tevens vader, muzikant, voetballer, kitesurfer en allround buitenmens.

M +31 (0) 6 14 61 45 52

Eva Fransen

Eva Fransen

Econome en milieukundige. Is binnen Wij.land verantwoordelijk voor communicatie en inspiratie. Geeft graag een mooie vorm aan verhalen die mensen aanspreken en iets in beweging zetten. In haar vrije tijd is ze neergestreken in Weesp, samen met haar vriend en zoontje; zwemt ze het liefst in buitenwater; of fietst ze door het Hollandse land.

M +31 (0) 6 24 91 95 65

Anne-Marie Majoie

Anne-Marie Majoie

Econome en landschapsarchitecte. Ervan overtuigd dat een juiste inrichting van het landschap een bijdrage levert aan het welzijn van de mensen en de maatschappij waarin wij leven. Kwam bij Wij.land als stagiaire om het toekomstige landschap in beeld te brengen en is nu, als manager operations verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Moeder van drie studerende kinderen, die al hardlopend geniet van de natuur, reizen leuk vindt, maar het ook fijn vindt om thuis in de tuin te werken.

M +31 (0) 6 27 05 23 38

Lotte Duursma

Lotte Duursma

Milieukundige met een achtergrond in psychologie en internationale ontwikkeling. Zorgt als communicatiemedewerker voor de sociale media en website, en organiseert evenementen. Liefhebber van kanoën en zwemmen in de Amstel. Heeft altijd lekkere koffie in huis, en een museumjaarkaart op zak.

M +31 (0) 6 43 84 70 01

Mara van den Berg

Mara van den Berg

Aardwetenschapper en duurzame landbouw deskundige. Allround medewerker binnen de verschillende pilots en projecten van Wij.land op het gebied van duurzaam boeren. Naast haar werk bij Wij.land werkt ze aan duurzame gemeenschapsvorming, speelt ze cello en is ze het liefst buiten in de (boeren)natuur.

M +31 (0) 6 34 18 42 51

Jan Maarten Dros

Jan Maarten Dros

Bodemkundige en expert in duurzame handelsketens en gezinslandbouw. Verantwoordelijk voor het programma Duurzaam Verdienen: korte ketens, betaling voor ecosysteemdiensten en diversificatie van het agrarisch bedrijf. Kleinzoon van een Texelse boer, in zijn vrije tijd ‘op de tuin’ in Amstelglorie en ’s zomers op het strand van Texel.

M +31 (0) 6 21 83 66 57

Mara van den Berg

Lisanne Hofman

Bedrijfskundige met een specialisatie in management van ecosysteemdiensten en biodiversiteit. Bij Wij.land werkt ze aan het verdienvermogen van de regeneratieve landbouw door nieuwe verdienmodellen te onderzoeken en uit te werken. Ze is groot dierliefhebber, maakt zelf kaas, heeft een uit de hand gelopen plantenverzameling en is het liefst in de natuur. Verder is ze graag te vinden in zee met een duikuitrusting.

M +31 (0) 6 18 57 97 86

Mara van den Berg

Vincent de Leijster

Ecoloog en onderzoeker met ervaring in landschapprojecten in Spanje en Colombia waar hij een PhD-onderzoek heeft gedaan. Binnen Wij.land is hij verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de impact die Wij.land en Wij.lands boeren hebben op hun omgeving. Daarnaast houdt hij van wandelvakanties, hardlopen, brood bakken en tuinieren.

M +31 (0) 6 18 63 96 23

Mara van den Berg

Frederik Hengeveld

Bioloog en voormalig stadsboer. Werkte na zijn studie in Wageningen jarenlang in verschillende projecten in Afrika, waarna hij aan de slag ging op een van de Stadsboerderijen van Utrecht Natuurlijk. Wat hem drijft in zijn werk – ook als projectleider Duurzame veehouderij bij Wij.land – is de relatie tussen mens en natuur: de mens als onderdeel van het systeem. In zijn vrije tijd wandelt Frederik met de hond, werkt hij in de tuin, beklimt hij een berg of staat hij afwisselend als speler, trainer en bestuurder op het rugbyveld.

M +31 (0) 6 28 36 04 03

Mara van den Berg

Rony Lintjens

Als officemanager de grote steun bij alle projecten. Heeft jarenlange ervaring bij commerciële bedrijven, maar verkiest werk met maatschappelijke waarde, zoals afgelopen jaren bij Commonland. Bij dochter-organisatie Wij.land zit ze nog dichter bij de projecten, die zich afspelen op de weilanden waartussen ze drie keer per week hardloopt. Waar ze bij Wij.land zorgt voor perfecte orde en structuur, zet deze kunstliefhebber op haar vrije dag juist abstracte creaties op het doek.

M +31 (0) 6 28 16 55 88

Mara van den Berg

Marjolijn van der Meer

Bedrijfseconome en partner van een Wij.land-boer. Binnen Wij.land verantwoordelijk voor finance & control. Weet als geen ander voor welke opgaaf de boeren in het veenweidegebied zich gesteld zien en draagt zo op haar manier graag bij aan ecologisch herstel en het behoud van het prachtige polderlandschap. Deze moeder van twee tieners komt tot rust in haar tuin, waar ze groenten, kruiden, fruit, noten en honing verbouwt. Ook zet ze graag haar tanden in een lekker stukje Rotteveel Boerenkaas, dagelijks met veel liefde door haar partner bereidt.

M +31 (0) 6 43 23 29 24

ons bestuur

Maas Jan Heineman

Maas Jan Heineman – voorzitter

Maas Jan Heineman (1952) heeft een achtergrond in de medische wetenschappen. Hij was tot voor kort lid van de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam (2012-2018). Daarvoor werkte hij als gynaecoloog en was hij hoogleraar in Groningen (1996-2006) en Amsterdam (2006-2018).

Maas Jan Heineman was als bestuurder van de COmON Foundation betrokken bij de oprichting van Commonland. De holistische benadering van Commonland en Wij.land bij het werken aan grootschalig landschapsherstel sprak hem direct aan. Daarom was hij graag bereid om de rol van voorzitter van de stichting op zich te nemen.

Roel Drost

Roel Drost – penningmeester

Roel Drost (1969) is van origine chemicus. Hij werkt momenteel bij Ecochain technologies, een purpose-driven softwarebedrijf dat de milieu-impact van organisaties kwantificeert, zodat deze kan worden verkleind. Daarvoor werkte Roel bij Ernst & Young.

Roel is daarnaast financial controller en daarom als penningmeester betrokken bij Wij.land. Hij is ervan overtuigd dat het kwantificeren van diverse vormen van kapitaal (financieel, sociaal, ecologisch) mensen en organisaties helpt om betere keuzes te maken. Dit sluit naadloos aan op het 4 Returns Framework van Commonland zoals dat ook bij Wij.land toegepast wordt.

Hens de Koning

Hens de Koning-Ghijsen – bestuurslid

Hens (1961) werkt bij Heineken International als jurist op het gebied van intellectuele eigendom en marketing.

Ze geniet in haar vrije tijd van sporten in en reizen door de natuur en is fan van het “typische Hollandse” landschap. Daarom vindt ze het geweldig om als bestuurslid van Wij.land een bijdrage te kunnen leveren aan herstel en de verrijking van het boerenlandschap in Nederland.

Peter Oosterhof

Peter Oosterhof – bestuurslid

Peter Oosterhof (1972) is melkveehouder in Foxwolde (Drenthe). Lange tijd runde hij zijn bedrijf zoals hij geleerd had van de generaties die hem voorgingen. Maar hij houdt van experimenteren en gooide vijf jaar geleden het roer om.

Peter streeft ernaar gezonde voeding, melk en vlees, te produceren in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Dit realiseert hij door zo veel mogelijk gebruik te maken van de al bestaande natuurlijke processen. Sinds 2019 mag hij zijn bedrijf ook biologisch noemen.