grondfonds2018-09-17T13:37:32+00:00

Project omschrijving

wat doen we

Grond is in Nederland ontzettend duur. Een startende boer zonder eigen (geërfde) grond, kan eigenlijk geen rendabel bedrijf beginnen. Tegelijkertijd zijn er steeds meer stoppende boeren zonder opvolger, die hun bedrijf en land verkopen aan de hoogste bieder. Vaak moet de koper van de grond de investering dan door intensief landgebruik terugverdienen.

Wij werken aan het ontwikkelen van een innovatieve financieringsvorm van grond, dat meer natuurinclusief landgebruik mogelijk moet maken. Vrijgekomen agrarische grond wordt aangekocht en ondergebracht in een nieuw op te richten stichting, die het land vervolgens tegen zachte voorwaarden uitgeeft aan boeren die natuurinclusief willen (gaan) boeren. Kapitaal wordt aangetrokken als maatschappelijke belegging en geeft investeerders de mogelijkheid om naast een (zeer bescheiden) financieel rendement een positieve effect te hebben op landbouw, natuur en landschap.

grondfonds

Het grondfonds (CommonGround) is een innovatief project waarbij agrarische grond wordt aangekocht en wordt ondergebracht in een stichting, dat de grond vervolgens tegen zachte voorwaarden uitgeeft aan boeren die een stap naar natuurinclusieve bedrijfsvoering willen maken.

Doelstellingen:

  • Vermindering van de financiële druk op ondernemers die natuurinclusief boeren of die omschakelen naar natuurinclusief boeren door grond beschikbaar te stellen tegen lage kosten onder voorwaarde van realiseren van natuurwaarden en of beheer voor verbetering van water-, en bodemkwaliteit en biodiversiteit
  • Jonge en startende ondernemers een kans te geven om een nieuw natuurinclusief bedrijf te beginnen
  • Activeren van kapitaal gericht op behoud van vermogen voor de versnelling van natuurinclusieve landbouw en natuurdoelen

contact

Danielle de Nie

Danielle de Nie

M +31 (0) 6 38 05 57 63

partners