het nieuwe landschap

missie en visie

welkom in het wij.land

Een inspirerend landschap waarin natuurlijke, sociale en financiële waarden worden gecreëerd en dat we met trots kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Hiervoor nemen we één generatie de tijd, en gaan we dagelijks aan de slag om te leren wat dit in de praktijk betekent. Zo werken we op de korte termijn aan de lange termijn.

één generatie de tijd

Wij.land is ontstaan uit en werkt volgens de filosofie van Commonland, een internationaal opererende stichting die landschapsherstel op basis van verdienmodellen nastreeft. De Commonland-filosofie focust op het leveren van 4 waarden (4 returns) over een tijdshorizon van 20 jaar, waarbij het landschap wordt opgedeeld in 3 verschillende zones.

4 waarden

Het maximaliseren van financieel rendement per hectare leidt tot degradatie van land. In de Commonland filosofie moeten we daarom streven naar maximaal rendement van 4 verschillende waardes (returns), in plaats van alleen financieel. Deze vier zijn: sociale waarde, natuurlijke waarde, financiële waarde en inspiratie.

3 zones

Daarbij onderscheiden we 3 zones in het landschap: een natuurlijke zone (bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden, bijvoorbeeld het Natuur Netwerk Nederland); een gecombineerde zone van duurzame landbouw en herstel van ecologische functies; en een economische zone (bijvoorbeeld de stad) waar zich een afzetmarkt bevindt en waar duurzame bedrijven zijn gevestigd. Gezamenlijk zorgen deze 3 zones voor een gebalanceerd en gevarieerd landschap en systeem.

20 jaar

Het duurt minimaal 20 jaar (een generatie) om de ecologische functies in een landschap te herstellen en om bedrijven te transformeren tot regeneratieve bedrijven. Lange termijn commitment is dus essentieel. Wij.land heeft een commitment uitgesproken om minimaal 20 jaar actief te zijn in de westelijke veenweiden.