het nieuwe landschap

missie en visie

visie

Wij.land staat voor een gezond, biodivers en veerkrachtig landschap dat ecologische, economische en sociale waarde creëert voor de maatschappij. Zodat wij ons landschap beter overdragen aan de volgende generaties.

Wij.land herstelt het evenwicht tussen landbouw en natuur. Dat doen we door boeren te helpen om met passie en vakmanschap hun bedrijf toekomstbestendig vorm te geven.

missie

Wij inspireren boeren, burgers, beleidsmakers, natuurorganisaties en ondernemers om samen te leren en samen te werken; dat zorgt voor verbinding tussen mens en natuur.
Wij laten ons inspireren door de 4-waarden filosofie van Commonland.
We werken samen met boeren aan de omslag naar een landbouw met een goed financieel perspectief en een positieve invloed op mens & natuur; en we nemen drempels weg die deze omslag in de weg staan.
We werken actief aan het op weg helpen van soortgelijke organisaties, met een overeenkomstige visie op het landschap.
We beginnen bij de bodem als basis voor een duurzame toekomst.

Commonland-filosofie

Wij.land is ontstaan uit en werkt volgens de filosofie van Commonland, een internationaal opererende stichting die landschapsherstel op basis van verdienmodellen nastreeft. De Commonland-filosofie focust op het leveren van 4 waarden (4 returns) over een tijdshorizon van 20 jaar, waarbij het landschap wordt opgedeeld in 3 verschillende zones.

4 waarden

Het maximaliseren van financieel rendement per hectare leidt tot degradatie van land. In de Commonland filosofie moeten we daarom streven naar maximaal rendement van 4 verschillende waardes (returns), in plaats van alleen financieel. Deze vier zijn: sociale waarde, natuurlijke waarde, financiële waarde en inspiratie.

3 zones

Daarbij onderscheiden we 3 zones in het landschap: een natuurlijke zone (bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden, bijvoorbeeld het Natuur Netwerk Nederland); een gecombineerde zone van duurzame landbouw en herstel van ecologische functies; en een economische zone (bijvoorbeeld de stad) waar zich een afzetmarkt bevindt en waar duurzame bedrijven zijn gevestigd. Gezamenlijk zorgen deze 3 zones voor een gebalanceerd en gevarieerd landschap en systeem.

20 jaar

Het duurt minimaal 20 jaar (een generatie) om de ecologische functies in een landschap te herstellen en om bedrijven te transformeren tot regeneratieve bedrijven. Lange termijn commitment is dus essentieel. Wij.land heeft een commitment uitgesproken om minimaal 20 jaar actief te zijn in de westelijke veenweiden.

4 returns

Wij werken volgens de door Commonland ontwikkelde 4 returns® filosofie. Voor het Nederlands landschap betekent dat een aanpak die 4 waarden oplevert: sociale waarde, natuurwaarde, financiële waarde en inspiratie.  

inspiratie-icon

inspiratie

landschap als inspiratiebron

sociaal kapitaal

sociale waarde

boeren als partners voor voedsel en landschap

natuurlijk kapitaal

natuurlijke waarde

veerkrachtige ecosystemen 

financieel rendement

financiële waarde

natuurlijke verdienmodellen voor ondernemers