Doneer

Je kunt het werk van Wij.land op verschillende manieren steunen: met een eenmalige gift of een structurele donatie. Iedere gift is welkom, groot en klein! Daarmee kunnen wij nog meer boeren ondersteunen om de omslag te maken naar een natuurvriendelijke bedrijfsvoering. Het is ook mogelijk om specifieke projecten van Wij.land te steunen, neem daarvoor contact met ons op.

Wij.land heeft een ANBI-status, wat betekent dat een gift aftrekbaar kan zijn voor de belasting, mits je boven de drempelwaarde voor schenken uitkomt of een overeenkomst periodieke gift laat opstellen.

Liever je tijd en vaardigheden doneren? Kijk dan hier, of neem contact met ons op.

wat Wij.land met jouw gift doet

Met jouw gift zorgen we voor een omslag naar duurzame, regeneratieve landbouw:

  • we stimuleren boeren om meer kruidenrijk grasland in te zaaien, leveren kennis en vergoeden kruiden- en bloemrijke mengsels;
  • we geven boeren meer inzicht in het levende systeem van de bodem en begeleiden een 3-jarig traject om de bodem weer in balans te krijgen. Met als resultaat een gezonde bodem die op natuurlijke wijze gezond voedsel of gras produceert;
  • we adviseren over een natuurlijk beweidingssysteem waarin koeien zoveel mogelijk vers gras en kruiden eten en zo lang mogelijk buiten lopen.

Je kunt je gift ook zelf overmaken naar NL91 TRIO 0379 3272 79 t.a.v. Stichting Wij.land.