doneer

Je kunt het werk van Wij.land op verschillende manieren steunen:

met een gift

Iedere gift is welkom, groot en klein! Daarmee kunnen wij nog meer boeren ondersteunen om de omslag te maken naar een natuurvriendelijke bedrijfsvoering.

wat Wij.land met jouw gift doet

Met jouw gift zorgen we voor een omslag naar duurzame, regeneratieve landbouw:

  • We stimuleren boeren om meer kruidenrijk grasland in te zaaien, leveren kennis en vergoeden kruiden- en bloemrijke mengsels;
  • We geven boeren meer inzicht in het levende systeem van de bodem en begeleiden een 3-jarig traject om de bodem weer in balans te krijgen. Met als resultaat een gezonde bodem die op natuurlijke wijze gezond voedsel of gras produceert;
  • We ondersteunen boeren en ondernemers die zelf met goede ideeën komen om de balans tussen landbouw en natuur te herstellen.

Doneren kan via een eenmalige gift of een structurele donatie (deze optie kan alleen via credit card) via het formulier hiernaast. Je kunt je gift ook zelf overmaken naar NL91 TRIO 0379 3272 79 t.a.v. Stichting Wij.land.

Wij.land heeft een ANBI-status, wat betekent dat een gift aftrekbaar kan zijn voor de belasting, mits je boven de drempelwaarde voor schenken uitkomt of een periodieke schenkingsovereenkomst met ons ondertekent. Neem hiervoor contact met ons op.

bijdrage aan een specifiek project

Het is ook mogelijk om specifieke projecten van Wij.land te steunen. We hebben tal van interessante projecten. Neem contact met ons op over wat de mogelijkheden zijn.

als vrijwilliger

Liever je tijd en vaardigheden doneren? Kijk dan hier of neem contact met ons op.