Doneer

Je kunt het werk van Wij.land op verschillende manieren steunen: met een eenmalige gift of een structurele donatie. Iedere gift is welkom, groot en klein! Daarmee kunnen wij nog meer boeren ondersteunen om de omslag te maken naar een natuurvriendelijke bedrijfsvoering. Het is ook mogelijk om specifieke projecten van Wij.land te steunen, neem daarvoor contact met ons op. Wij.land heeft een ANBI-status, wat betekent dat een gift aftrekbaar kan zijn voor de belasting (mits je boven de drempelwaarde voor schenken uitkomt).

wat Wij.land met jouw gift doet

Met jouw gift zorgen we bijvoorbeeld voor meer biodiversiteit in ons landschap:

  • we stimuleren boeren om meer kruidenrijk grasland in te zaaien, leveren kennis en vergoeden kruiden- en bloemrijke mengsels;
  • we helpen boeren met het natuurvriendelijker inrichten van hun erf en slootkanten. Zij krijgen hiervoor een advies op maat en we helpen ze met de financiering;
  • we ondersteunen boeren die willen omschakelen naar een biologische en/of natuurvriendelijke bedrijfsvoering, door samen een plan te maken en de juiste partijen te betrekken.

Je kunt je gift ook zelf overmaken naar NL91 TRIO 0379 3272 79 t.a.v. Stichting Wij.land.