anbi

algemeen nut beogende instelling

Stichting Wij.land heeft de ANBI status. ANBI staat voor “algemeen nut beogende instelling” en wordt door de overheid gecontroleerd. Dat brengt rechten en plichten met zich mee. Zo zorgen wij voor transparantie door onze jaarverslagen op de website te plaatsen, en kunnen donateurs gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.

Wil je doneren met belastingvoordeel? Kijk dan op deze pagina voor informatie over schenkbelasting of erfbelasting, en maak hier je donatie.

registratie

Op deze pagina vind je onze jaarverslagen. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de regelingen rondom ANBI-status en kan je onze ANBI-status controleren.

Bankgegevens: Triodos bank NL91 TRIO 0379 3272 79 t.n.v. Wij.land

Kamer van Koophandel: 72014679

RSIN 858945083