Samen leren voor toekomstbestendige veehouderij

De Veenbeweiders is een samenwerking tussen Wij.land en drie boerderijen: De Beekhoeve, De Eenzaamheid en de Groene Griffioen. Deze melkveebedrijven hebben al vergaande stappen genomen in het duurzaam maken van het bedrijf, en het opzetten van nieuwe verdienmodellen. Om andere boeren te inspireren gaan deze melkveehouders hun kennis en ervaring delen als demonstratiebedrijf.

waarom dit project

Anno 2022 staat het bestaansrecht van boeren onder druk. Dat kan boeren en potentiële bedrijfsopvolgers ervan weerhouden om de uitdagingen in de polder aan te gaan. En dat is zonde! Want juist boeren kunnen als voedselproducent, landschapsbeheerder en ondernemer veel oplossingen bieden. Daarom hopen we een bemoedigend perspectief te bieden. Een perspectief waarin duurzaam boeren samengaat met duurzaam verdienen, met een positieve uitwerking op gezin en gemeenschap.

wat doen we

We organiseren verschillende activiteiten voor boeren die een transitie willen maken. Ten eerste zijn er algemene inspiratiebijeenkomsten waar boeren een beeld krijgen van de mogelijkheden. Vervolgens kunnen boeren verdieping zoeken op de thema’s waar ze zelf mee aan de slag willen. In deze verdiepende workshops en lezingen maken we de vertaalslag naar de praktijk. Zowel het boerenvakmanschap als de connectie met het verdienmodel staan centraal. Zo komt een boer er achter wat er in diens situatie bedrijfseconomisch nu de meest verstandige stap is.

Om écht de diepte in te kunnen gaan, zullen we ook meerdaagse cursussen/studiegroepen organiseren. Daarbij leggen we steeds de verbinding naar de praktijk zodat boeren er zelf mee aan de slag kunnen gaan. Kijk op wij.land/veenbeweiders om te zien wat er nu mogelijk is.

thema’s

De boerenpraktijk: Welke stappen kun je nemen in je dagelijkse bedrijfsvoering om te verduurzamen? In welke volgorde maak je zulke stappen? Workshops en bijeenkomsten zullen onder andere gaan over biodiversiteit en duurzaam bodembeheer.

Het verdienmodel: Hoe beïnvloedt een duurzamere bedrijfsvoering het verdienmodel? Enerzijds is er een kostenbesparing wanneer men toewerkt naar een bedrijfssysteem dat minder afhankelijk is van externe inputs zoals kunstmest en krachtvoer. Daarnaast delen we kennis over het toevoegen van waarde aan je product, bijvoorbeeld via de korte keten. Tot slot geven we informatie over beloningen voor de maatschappelijke diensten die dit bedrijfsmodel met zich mee brengt, via betalingen voor ecosysteemdiensten.

Video’s

Joost van Schie

“Duurzaam boeren begint wel echt met duurzaam verdienen.”

Monique van der Laan

“Ik wil je inspireren weer baas te worden van je eigen bedrijf.”

Boy Griffioen

“We hebben ons verdienmodel op geheel eigen wijze vormgegeven.”

Doe mee

Ben je geïnteresseerd om mee te doen en nieuwsgierig naar het programma? We nodigen iedere boer van harte uit om kennis te maken en langs te komen op één van de activiteiten. Je hoeft niet al Wij.land-boer te zijn of in andere projecten actief te zijn.

Met deze kennis kun je zelf concrete stappen gaan zetten op je eigen bedrijf. Kijk op wij.land/veenbeweiders voor aankomende evenementen of neem contact op via onderstaande contactinformatie.

Verder lezen

Monique van der Laan
De Beekhoeve

Lees ons interview met Monique van der Laan hier.

Joost van Schie
De Eenzaamheid

Route voor regeneratieve landbouw (deel 1 en deel 2)

Boy Griffioen
De Groene Griffioen

Lees het interview met Boy Griffioen hier.

contact

Frederik Hengeveld

Frederik Hengeveld

M +31 (0) 6 28 36 04 03

Partners