De inspiratieroute is een initiatief van creatief projectontwikkelaar Lisa Ruseler en Wij.land. Lisa ontwikkelde route in 2020 als afstudeerproject. De route wordt momenteel verder uitgebreid zodat hij ieder jaar in de lente vernieuwd terug kan komen en stapsgewijs groeit. Op dezelfde manier als Wij.land met de deelnemende boeren stapsgewijs de bodem en de biodiversiteit van het gebied verbetert!

De route is op ieder moment te fietsen! Maar in de winter zijn er iets minder kunstwerken te zien, en alleen in de zomer is er een activiteitenprogramma met workshops en rondleidingen.

toekomst van het project

Een gezond landschap is een co-creatie tussen alle gebruikers, zowel de ondernemers als de bewoners als de fietsers als de koeien, de vogels, en de wormen in de grond. Wij willen niet alleen de Wij.land boeren en hun successen in de schijnwerpers zetten. We willen ook recreanten -letterlijk hercreëerders- uitnodigen deel te worden van deze regeneratieve beweging. Samen kunnen we problemen als bodemdegradatie, verlies van biodiversiteit en voedsel- en waterveiligheid veranderen in bodemverrijking, groei van biodiversiteit en een gezond voedsel- en watersysteem.

Concreet betekent dat we de route in 2021 hebben uitbreid met:

  • Meer activiteiten bij wij.land boeren tijdens bepaalde weekenden (rondleidingen, workshops)
  • Jonge, beginnende kunstenaars een podium geven om op hun manier naar de bodem en het landschap te kijken

We zijn momenteel aan het voorbereiden voor 2022. Daarin zal de route weer terugkomen, met een andere invulling. Maak je graag kunst, wil je een workshop geven, een donatie doen of heb je een andere bijdrage? Laat het ons weten!

samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen verschillende landschapspartners, variërend van boeren tot kunstenaars. We hebben gekozen om kunstenaars te betrekken, omdat kunst en cultuur de kracht hebben om de emotionele afstand tussen mens en landschap, mens en natuur, mens en landbouw te verkleinen. We werken onder andere samen met de volgende partijen:

  • Creatief projectontwikkelaar Lisa Ruseler, heeft de kunstfietsroute als afstudeerproject ontwikkeld en treedt op als verbinder tussen verschillende (kunst)disciplines.
  • Kunstenares en docent Marthe Sophie Zeevenhooven, heeft in de hele wereld kunstprojecten opgezet in verschillende communities. Voor de fietstocht werkt ze met de creativiteit van het landschap zelf. Kernwoorden zijn daarbij co-creatie en het levende creërende landschap.
  • Skander Jaïbi heeft als soundscape ontwikkelaar vorig jaar de soundscape ontwikkeld, maar is daarnaast ook eigenaar van creatief atelier Uncload. Samen werken we een virtuele tour door de bodem uit.
  • De Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht helpt met het betrekken van jonge alumni aan dit project.
  • Jeroen Schokker heeft alle foto’s behorende bij het project gemaakt.

contact

Lou Schiphorst

Lou Schiphorst

M +31 (0) 6 81 13 88 16