Wij.land ondersteunt een groeiende groep boeren om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Zo ook innovatieve subirrigatie om bodemdaling tegen te gaan, een idee van boer Joost Samsom.

waarom deze pilot

De veenweidegebieden in Nederland worden geconfronteerd met bodemdaling. Een belangrijke oorzaak van deze bodemdaling is dat in droge zomers de grondwaterstand in het midden van een veenweideperceel vele decimeters onder het slootpeil kan zakken, waardoor veen uitdroogt en daardoor inklinkt. We experimenteren met subirrigatie om dit probleem tegen te gaan, tegen zo laag mogelijke kosten en minder gebruik van drainbuizen.

video’s

Veenweide-boer Joost Samsom over bodemdaling

Joost Samson uit Wilnis boert midden in het veen. Hij laat zien hoe door bodemdaling zijn huis steeds hoger is komen te liggen, ten opzichte van het land. En hij geeft zijn visie op oplossingen.

DocU: Het zinkende land

Grote delen van Nederland zinken langzaam weg de bodem in. Hoe werkt dat en moeten we ons zorgen maken? Verhelderende animatie vanaf minuut 7.

Bedenker Joost Samsom toont subirrigatie

De bedenker van het de methode subirrigatie, Joost Samsom, laat zien hoe het door hem ontwikkelde apparaat gangen maakt in het land vrijwel zonder blijvend plastic buizen te gebruiken

wat doen we

In het keren van de problematiek van bodemdaling blijkt infiltratie via drainbuizen (onderwaterdrainage/-infiltratie) een mogelijke oplossing te zijn. Doordat onderwaterdrains in droge perioden het slootwater tot in het midden van de percelen infiltreren, droogt de veengrond minder uit en klinkt deze minder in. In natte perioden daarentegen blijkt onderwaterdrainage tot een betere ontwatering van een perceel te leiden. Onderwaterdrainage is daarmee een veelbelovende techniek.

Een nadeel van dit systeem zijn de investeringskosten en het materiaal van de drains (veelal PVC-drainagebuis met PP-omhulling) die in de grond achter blijft.
Een eenvoudig en goedkoper alternatief is het toepassen van subirrigatie. Een subirrigatiesysteem kan op relatief eenvoudige wijze door de boer zelf worden aangelegd met behulp van een woelpoot met aan de onderzijde een kegelvormig lichaam. Door deze kegel door de grond te trekken ontstaat een gang, vergelijkbaar met een moldrain. In natte periodes kan het overtollige water via de gang naar de sloot stromen, in droge periode kan infiltratie optreden.

Doel van de pilot: Kennis opdoen over het functioneren van een subirrigatiesysteem op veengrond. We willen met meerdere boeren deze pilot uitvoeren om ook bij verschillende waterstanden en grondsoorten onderzoek te doen.
toring met behulp van sensor en endoscoop

meedoen met een pilot

De subirrigatie pilot wordt uitgevoerd op initiatief van Joost Samsom, biologisch melkveehouder met verschillende neventakken waaronder natuurbeheer en een restaurant. Hij is altijd zeer begaan met techniek en ontwikkelingen en heeft meerdere innovaties ontwikkeld. Joost is betrokken bij Wij.land sinds 2018 en deelnemend in verschillende pilots, waaronder bodem & maaisel.

We monitoren de effecten en onderzoeken samen hoe we effectief subirrigatie kunnen inzetten tegen bodemdaling . Centraal staan het delen van kennis en het leren van elkaar.

Wil je ook experimenteren met het subirrigatie op je bedrijf en boer je in ons werkgebied? Neem dan contact met ons op.

contact

Matthijs Boeschoten

Matthijs Boeschoten

M +31 (0) 6 14 61 45 52