Grazersgroep op bezoek in Drenthe

2019-08-08T13:19:57+00:0003 / 07 / 2019|

De grazersgroep is voor de vierde keer op excursie en ditmaal bij Peter Oosterhof in Drenthe. Peter produceert melk en vlees en gebruikt daarbij zo veel mogelijk natuurlijke processen, waaronder een natuurlijke manier van weiden.

Grazersgroep van start

2019-07-04T11:54:08+00:0019 / 04 / 2019|

In de grazersgroep worden praktische adviezen gegeven om koeien optimaal te weiden. Een goed beweidingssysteem heeft een positief effect op de bodem, plant en dier.

Nieuw project: boeren voor biodiversiteit

2019-05-23T12:30:29+00:0027 / 03 / 2019|

Een nieuw project is van start waarin boeren met ideeën komen voor het stimuleren van biodiversiteit op hun eigen bedrijf. Met steun van Contribute heeft Wij.land een fonds opgericht om maatregelen te financieren,de resultaten in beeld te brengen en vernieuwende ideeën verder te onderbouwen.

Biodiversiteitsherstel in Noord-Holland

2019-04-08T15:40:51+00:0014 / 03 / 2019|

Wij.land heeft met 14 andere natuur- en landbouworganisaties het Deltaplan Biodiversiteitsherstel Noord-Holland opgesteld. Hierin doen we een voorstel aan de provincie voor biodiversiteitsherstel in de natuurgebieden en in het agrarisch gebied.

V-focus: Azolla als veevoer

2019-04-15T11:50:16+00:0004 / 03 / 2019|

Telen van eigen voereiwit uit Azolla op een mengsel van dierlijke mest in de buitenlucht is mogelijk. Dat concluderen Wij.land, BAAI, Louis Bolk Instituut in het vakblad V-focus, op basis van de voorlopige resultaten van onze Azolla-pilot op boerderij de Marsen.