Dit jaar bestaat Wij.land vijf jaar! Een periode waarin leren, pionieren en samenwerken in het westelijk Veenweidegebied centraal staat. Gedurende die jaren is Wij.land uitgegroeid tot de spil in de samenwerking tussen boeren, natuurorganisaties, overheid, ondernemers en kunstenaars. Door die samenwerking signaleert Wij.land met regelmaat ideeën en concepten bij pioniers en toekomstdenkers. We willen ons inzetten voor herstel van het veenweidelandschap en werken aan een landschap dat inspireert en ecologische, economische en sociale waarde creëert.

Wij.land pakt om die reden deze verjaardag graag groots aan met een cadeau aan het hele veenweidegebied. Tijdens het jubileumfeest op 22 juni lanceert Wij.land het Veenweidefonds. Met dit fonds zullen de komende jaren nog veel meer pioniers kunnen worden ondersteund die bijdragen aan een inspirerend, biodivers en toekomstbestendig veenweidelandschap.

Waarom het Veenweidefonds?

Vaak zijn ideeën, concepten en samenwerkingsplannen voor herstel van het veenweidelandschap  afhankelijk van een relatief kleine financieringsvraag. Ze passen daarom niet altijd bij reguliere investeerders of organisaties, of matchen niet met bestaande Wij.land-projecten. Tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen die Wij.land benaderen omdat ze een financiële bijdrage willen leveren aan het veenweidelandschap. Het (net)werk van Wij.land is lokaal, tastbaar en brengt een systemische verandering: dat spreekt veel donateurs aan. Ook heeft Wij.land een ANBI-status. Om vraag en aanbod samen te brengen en ter beschikking te stellen aan het landschap is er daarom nu het Veenweidefonds.

Met het fonds heeft Wij.land de ambitie om boeren, kunstenaars, ondernemers en andere initiatiefnemers te faciliteren als het gaat om duurzamer beheer van het landschap, verbinding met het landschap en/of nieuwe verdienmodellen voor regeneratieve landbouw. Door pioniers de mogelijkheid te bieden om een idee om te zetten in actie en te leren door te doen wilt Wij.land samen drempels wegnemen en de transitie richting vernieuwing van het landschap te versnellen. Het is dan ook belangrijk dat leerervaringen gedeeld worden.

Voor de lancering van het veenweidefonds knipten we geen lintjes door maar lieten we een ode schrijven aan het landschap door Laura Mentink. Het gedicht werd voorgedragen en uitgedeeld, en is nu ook voor jou als lezer beschikbaar!

Trakteer je mee of wil je meer weten over het Veenweidefonds? Ga naar Wij.land/veenweidefonds