Siem Vlaanderen, projectleider bij Wij.land, verzorgt een module met gastcolleges voor leerlingen bij Vonk Alkmaar en Hogeschool Van Hall Larenstein. De module heet Biodivers perspectief. We brachten experts uit ons netwerk samen met de toekomstige generatie boeren om na te denken over de uitdagingen van nu.

In Hotel De Rijper Eilanden hebben we een grote balzaal gehuurd, compleet met kroonluchters en balkons. Voor de leerlingen en experts de meest centrale plek in bovenin Noord-Holland. Er is vandaag maar één leerling op de trekker, de rest komt met de auto of het openbaar vervoer.

Overal worden flinke koppen zwarte koffie gedronken. Eén paar handen valt op, van klauwbekapper Han de Leeuw. Het kopje verdwijnt er bijna in, je ziet enkel een dun wit randje uitsteken. “Veertig jaar in het vak. Ik zou niet durven zeggen hoeveel koeien ik heb bekapt, honderdduizenden misschien wel. Ik heb alles gezien en leer nu vooral aan boeren hoe ze het zelf kunnen doen.”

Tien boeren hebben een casus voorgelegd aan de leerlingen, zoals of er een alternatief is voor formaline, wat wordt gebruikt om klauwgezondheid te verbeteren, maar weer niet zo goed is voor de algemene gezondheid van de koe. Een andere boer wil weten of hij nog wel boer nog wel moet doorinvesteren om bij het keurmerk Planet Proof te blijven horen, terwijl hij over een paar jaar met pensioen wil. De leerlingen werken een antwoord op deze vragen uit, vragen die soms ook op hun eigen thuisfront spelen. De experts, waaronder klauwbekapper Han, die vandaag aanwezig zijn gaan hen daarbij helpen.
Ook stallenbouwer Pim Muis is aanwezig om de vraag van een groepje jonge boerenzoons te beantwoorden: of, en hoe, het stalsysteem kan worden aangepast om meer vaste mest te creëeren. Hij heeft allerlei boeken en brochure bij zich die de leerlingen nadat de sessie voorbij is nog ernstig zitten door te nemen.

“Is het al tijd?”

“Ja, al twee minuten.”

De boeken gaan dicht. Het is tijd voor het stamppotbuffet!

Persoon schept stampot op.

Lees ook