Op het station een stuk lokale kaas uit de muur trekken? Of onderweg naar huis snel wat groenten uit de streek kopen? De Korte Keten Automaat wil dat mogelijk maken en wint daarmee de Wij.land Innovatieprijs 2021!

Om ondernemerschap in het landschap te stimuleren loven we de innovatieprijs uit aan veelbelovende ideeën in de regio. Op basis van toepasselijkheid voor het westelijk veenweidegebied, de schaalbaarheid en de haalbaarheid waren eerder al 11 finalisten geselecteerd (bekijk de lijst hier). Zij maakten kans op de 3 aanmoedigingsprijzen van € 5.000 en de hoofdprijs van € 15.000.

Hoofdprijs: Korte Keten Automaat

Zo makkelijk als je een kroket uit de muur trekt, zo zou je ook een product van lokale boeren kunnen kopen. De Korte Keten Automaat maakt het mogelijk om op veelbezochte plekken, zoals stations en winkelstraten, bij een automaat streekproducten te kopen. Op de producten staan QR-codes waarmee je informatie krijgt over de herkomst en maker van het product, hoe de prijs tot stand komt en een heleboel recepten. Makkelijk toch?

Korte Keten Automaat Eva

Jury:
“We zijn erg onder de indruk van het goed doordachte concept en de partners om het team heen. Er is een sterke koppeling tussen stad en platteland, de boer is zichtbaar en het initiatief schaalbaar. Dat laatste heeft ons doorslaggevend overtuigd.”

“Er hebben veel partijen meegedacht, maar het is nu echt tijd om van denken naar doen te gaan. Dat past binnen de filosofie van Wij.land. Dit idee is concreet en zichtbaar. We hopen niet alleen dat jullie succes hebben met de automaat, maar ook dat wij partners worden om zo boeren in het veenweidegebied te helpen nieuwe markten te vinden.”

Korte Keten Automaat verbinding
Korte Keten Automaat Kaas

Team:
“Wow, wat een mooie prijs! Met het prijzengeld gaan we een prototype ontwikkelen en willen we zo snel mogelijk van concept naar uitvoering gaan.”

Oproep:
“Hoe meer automaten, hoe meer impact we kunnen maken. Daarom zoeken we meer locatiepartners. Ben of ken je een locatiepartner die interesse zou hebben in een automaat? Dit kan bijvoorbeeld een zakelijke omgeving, publieke ruimte of buurtinitiatief zijn. Zolang het maar een plek is met veel aanloop. Laat het weten!

Aanmoedigingsprijzen

Voedselmoeras

Voedselbossen duiken steeds vaker op, maar in een drassig ecosysteem zien we die nog niet. De jaaropleiding permacultuur brengt daar met het voedselmoeras verandering in. Het voedselmoeras met verschillende lagen en gewassen biedt een oplossing voor het klimaatvraagstuk en bodemdaling in het veenweidegebied, mét een mogelijk verdienmodel.

Jury:
“Wegens het veranderend landschap in het veenweidegebied, zijn alternatieven voor landgebruik nodig die tegen hogere waterstanden kunnen. Dit idee is daarom ontzettend relevant. Ook sluit het idee aan bij veel vragen die we ontvangen van boeren in onze achterban over verdienvermogen bij hoger waterpeil.”

Reactie:
“Heel tof om te winnen! We zullen deze prijs inzetten om te leren welke planten en bouwmaterialen we het beste kunnen gebruiken. Daarnaast willen we inzicht krijgen in ecosysteemdiensten zoals waterzuivering en CO2 opslag. Deze zomer planten we een klein prototype om van te leren en daarna een grotere te planten.”

Onze Markt

Wie bepaalt eigenlijk wat er in de schappen ligt? En voor welke prijs? Onze Markt geeft de jou de mogelijkheid om daarover mee te bepalen! Een product helemaal gedreven op vraag in plaats van aanbod. Via een enquête geef je aan welke aspecten van een product je belangrijk vindt, zoals prijs, productiemethode of verpakking. Het product met de meeste stemmen zal worden geproduceerd en verkocht. Zo sta jij aan het begin én het eind van de keten.

Jury:
“Dit idee betrekt consumenten voordat het product wordt geproduceerd. Dat maakt mensen bewuster en meer betrokken. Het team is jong, maar het heeft zich weten te omgeven met een supersterk netwerk en solide partners. Dat maakt dat wij vertrouwen hebben in dit initiatief en de ambities steunen.”

Team:
“Heel gaaf dat we deze prijs gewonnen hebben. We zijn een beweging die nog groeiende is, het is dus voor ons heel belangrijk dat we ons verhaal overal kunnen gaan vertellen. Daar willen we deze prijs ook voor gaan gebruiken.”

Oproep:
“Je kan meedoen met Onze Markt door de vragenlijst in te vullen en jouw stem uit te brengen. Want onze beweging wordt een kracht door de hoeveelheid mensen die achter ons staan. Daarnaast zoeken we marketing experts voor het nog beter vertellen van ons verhaal.”

Duletap

Een vergeten gewas; de lisdodde. Ken jij het? Deze plant, ook wel rietsigaar genoemd, groeit in het water en is daarmee een herkenbaar beeld in het veenweidegebied. Maar liefst alle onderdelen kunnen worden gebruikt, voor voedsel maar ook als verpakking of isolatiemateriaal. Duletap is ingemaakte wortel van lisdodde, een ware delicatesse die weer op menukaart moet komen.

Jury:
“Natte teelten zijn een essentieel onderdeel van de toekomst van het veenweidegebied. Wij.land is hier al eerder mee bezig geweest maar een business case ontbrak. Nu heeft een ondernemer zich aangediend dus zijn we erg enthousiast.”

Team:
“Wat ontzettend leuk om deze prijs te winnen! In het oosten van het land bestaat het product duletap al. Wij gaan uitzoeken of er ook markt voor is rondom het veenweidegebied. We hopen lisdodde als lekkernij te introduceren in culinair Amsterdam.”

Voedingsbodem voor vernieuwing

We merken dat er veel kansen voor ondernemers zijn in het veenweidegebied. Ook zijn we overweldigd door het enthousiasme in ons netwerk. Daar gaan we wat mee doen!

Hoe we dit vorm gaan geven weten we nog niet, maar we denken aan een online/offline evenement of andere vorm van kruisbestuiving. Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan matchmaking tussen boeren en andere ondernemers, consumenten en markt, experts en start-ups. Wil jij hiervan op de hoogte blijven? Of zoek je contact met een van de finalisten of prijswinnaars? Laat het ons weten via onderstaande knop.

Innovatiefonds

Wij.land stimuleert vanuit het innovatiefonds duurzaam ondernemerschap dat ecosystemen beschermt en herstelt. Zo zijn eerder Wilder Land, Bodemliefde, Boeren van Amstel en Moma/Grond Verbond ondersteund vanuit het fonds. Lees hier verder over het innovatiefonds en eerder werk op innovatie en verdienmodellen.