Innovatiefonds

Gedreven om de wereld mooier te maken, zijn er steeds meer ondernemers die een positieve verandering in het landschap willen creëren. Wij.land ondersteunt via het innovatiefonds ondernemers die nieuwe producten ontwikkelen of nieuwe (kortere) ketens opzetten om zo impact te maken op het veenweidegebied.

Lokale melkverwerker MOMA (More than Milk Amsterdam) verkoopt melk direct aan consumenten en creëert daarmee betrokkenheid bij de voedingsbodem van deze zuivelproducten. Daarom stimuleert Wij.land de nieuwe ontwikkelingen van deze ondernemers.

Boer en consument beslissen samen

Lokale verzuivelaar MOMA gaat steeds verder in het betrekken van consumenten bij het landschap. Tot nu toe bereikten melkboeren Myrte en Marten mensen in de stad door de melk zelf te verzuivelen en in de stad te venten. De gesprekken die daarbij ontstaan zijn zo waardevol, dat er nu een structurele samenwerking tussen boer en consument is opgezet; het Grond Verbond. Het Grond Verbond is een nieuwe manier om melkdrinkers te betrekken bij het landschap waaruit ons voedsel ontstaat.

MOMA zet een deel van de winst apart, en consumenten gaan via het Grond Verbond meebepalen hoe dit het lokale landschap ten goede zal komen. Welke vorm de landschapsprojecten gaan krijgen moet nog blijken. Er is veel mogelijk om het landschap te verbeteren, bijvoorbeeld het planten van bijenlinten voor biodiversiteit of het creëren van goede omstandigheden voor weidevogels.

Marten met de wagen vanwaaruit de melk wordt verkocht

Landschapsliefhebbers

Vanuit de bijdrage van Wij.land starten in maart gesprekken met consumenten, ecologen, boeren en andere landschapsliefhebbers om de basis te leggen voor het Grond Verbond. Tijdens deze bijeenkomsten worden de waarde van het landschap, gezamenlijke besluitvorming en de eerste praktische voorstellen besproken.

Daarnaast draagt Wij.land bij aan een afvulmachine waarmee MOMA de productie kan opschalen en daardoor meer afzet en winst kan maken. Daarmee groeit de bijdrage aan het Grond Verbond mee.

Melkboer in de stad

Wil je ook MOMA melk proeven? Elke vrijdag en zaterdag verkopen melkboeren Myrte en Marten de zuivelproducten rechtstreeks aan consumenten in Amsterdam. De route en verkooppunten vind je op de site van MOMA. Je kan de producten ook kopen in de boerderijwinkel in Weesp.

Op biologische boerderij De Groene Griffioen zijn onder andere ook Wendela en Boy aan het werk. We spraken eerder met boer Boy in de rubriek Boer in Beeld. Daarin vroegen wij hem wat zijn bedrijf zo bijzonder maakte. Boy: “We vinden het belangrijk te verduurzamen op onze manier