Wij.land bodemboeren op 500 hectare 

Het afgelopen jaar startte een nieuwe groep van 15 boeren rondom Amsterdam en in het Groene Hart met de bodempilot. Een daarvan is Cock Verweij, die te zien is in de video onderaan dit bericht. In totaal zijn er nu 40 bodemboeren actief op in totaal 439 hectare eigen grond. Ook wordt er op ongeveer 60 hectare van Natuurmonumenten-land behandeld. Dat is dus een kleine 500 hectare waarop, door het verbeteren van de bodembiologie, de bodemvruchtbaarheid en -gezondheid op natuurlijke wijze gestimuleerd worden.

Najaarsbehandelingen

Het najaar is een goede tijd om de bodem te behandelen. Onder de grond gaan alle processen gewoon door en met de slechtere weersomstandigheden kan de bodem dan een extra boost gebruiken. De deelnemers van de bodempilot hebben verschillende behandelingen uitgevoerd. Vaak begint het met het verhogen van de pH en het verbeteren van de calcium/magnesium verhouding. Dat doen we door materialen als zeeschelpenkalk, zeewierkalk, eierschalenkalk, Sea 90 en/of steenmeel te strooien. Daarnaast hebben we dit jaar ook op een aantal bedrijven een zogenaamde molpoot-behandeling uitgevoerd (zie foto hieronder). Dit is erop gericht om een storende laag in de bodem te doorbreken. Een storende laag is een verdicht stuk waar het bodemleven en/of de wortels van de planten niet of moeilijk doorheen kunnen komen. 

Bedrijfsadviezen: breder kijken naar hele kringloop

Samen met bodemexpert Joost van der Kroon (zie video) hebben we alle nieuwe deelnemers bezocht voor een individueel bedrijfsadvies. Tijdens dit bezoek bespreken we de eerder gedane analyses en kijken we naar het hele bedrijf. Want de bodem is de basis, maar uiteindelijk gaat het om de hele kringloop van voer – koe – mest en bodem. Zo kwam bijvoorbeeld uit de bedrijfsbezoeken naar voren dat er op het gebied van mestkwaliteit nog veel te winnen valt. Daarom zijn we met een groep boeren op bezoek gegaan naar de bijzondere stal van Freek van Leeuwen, waar mest en urine worden gescheiden en zodoende een mestkwaliteit wordt geproduceerd die beter kan worden benut.

Monitoring

Op alle percelen laten we een stuk onbehandeld. Dat doen we door een stuk weiland af te dekken met een zeil tijdens de behandelingen. Zo kunnen we over tijd het effect van behandeld versus onbehandeld zien en meten. De behandeling heeft na zo’n 3 tot 5 jaar effect.

Begin 2020: 26 nieuwe bodemcursisten 

In februari 2020 starten 26 nieuwe deelnemers met een cursus over de bodem. Het is een gemêleerd gezelschap van boeren en natuurbeschermers, die in de cursus worden meegenomen naar de basisbeginselen van een gezonde bodem. Deze cursus organiseren we in samenwerking met Groeibalans. Aan het eind van de cursus krijgt iedereen de mogelijkheid om mee te doen met de bodempilot.

Bekijk hieronder de video van Cock Verweij over de bodem op zijn bedrijf:

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Gieskes-Strijbis Fonds, de Provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Provincie Utrecht