De afgelopen week heeft de jury zich beraden over alle inzendingen voor de Wij.land Innovatieprijsvraag 2021. De jury was onder de indruk van het aantal inzendingen als ook van de creativiteit en vindingrijkheid. Hieronder vind je de lijst met finalisten, en je kan de prijsuitreiking live bijwonen!

“Wat een goede energie heeft dit jonge team!” – jurylid over een van de inzendingen

11 finalisten, 4 prijzen

Op basis van toepasselijkheid voor het westelijk veenweidegebied, de schaalbaarheid en de haalbaarheid zijn er 11 inzendingen geselecteerd die kans maken op de aanmoedigingsprijs of de investeringsprijs.

Voor drie inzendingen is een aanmoedigingsprijs beschikbaar. Deze bestaat uit een bijdrage in natura ter waarde van 5.000,-. Hiermee kan advies en expertise worden ingekocht om het project verder uit te werken. De investeringsprijs wordt aan één inzending uitgereikt, en bestaat uit een financiële bijdrage ter waarde van maximaal 15.000,-.

“Dit idee heeft veel kansen in het vertellen van het verhaal, en om korte ketens meer in de schijnwerpers te zetten.” – jurylid over een van de inzendingen

Volg de prijsuitreiking LIVE

Voor de finaleronde is aan de inzenders gevraagd nog een aantal kritische vragen van de jury te beantwoorden. Mede op basis van deze input kiest de jury uiteindelijk de winnaars. Op 23 februari om 15:00 worden de winnaars van de Wij.land Innovatieprijsvraag 2021 bekend gemaakt. Deze finale is via een online webinar te volgen. Geef je op via onderstaande knop om erbij te zijn!

Finalisten investeringsprijs (€15.000)

 • Bolster – Platform waar werkgevers, werknemers en lokale biodiverse projecten elkaar ontmoeten
 • Duletap – Ingemaakte wortel van de lisdodde
 • H2arvester – Duurzame energie opwekking met behoud van productie landbouwgrond
 • Korte Keten Automaat – Voedselautomaat dichtbij de consument met inspirerend platform
 • Onze Markt – Democratisch voedselmerk
Innovatieprijs Wij.land H2arvester

H2arvester (finalist investeringsprijs)

Innovatieprijs Wij.land Onze Markt

Onze Markt (finalist aanmoediging- en investeringsprijs)

Finalisten aanmoedigingsprijs (3x ondersteuning ter waarde van €5.000)

 • Coöperatie stikstof Nieuwkoop – Stikstof leasen
 • Erfdelen – Kleinschalige inclusieve woonerven
 • Into Roots – Onbemande boerderijwinkeldienst
 • Swaptrekker – Een deelsysteem voor lichte, innovatieve landbouwwerktuigen
 • Voedselmoeras – Voedselvoorziening op veen op basis van permacultuur
 • Vijver aan de Schie – Bodemstijging, CO2 opslag en raised-bed farming
 • Onze Markt – Democratisch voedselmerk
Wij.land innovatieprijs Vijver aan de Schie

Vijver aan de Schie (finalist aanmoedigingsprijs)

Voedingsbodem voor vernieuwing

Wij.land stimuleert vanuit het innovatiefonds duurzaam ondernemerschap dat ecosystemen beschermt en herstelt. Zo zijn eerder Wilder Land, Bodemliefde, Boeren van Amstel en Moma/Grond Verbond ondersteund vanuit het fonds. Lees hier verder over het innovatiefonds en eerder werk op innovatie en verdienmodellen.