Op woensdag 27 januari is ‘Aardpeer, samen voor grond‘ met succes gelanceerd, meer dan duizend mensen keken live mee. Aardpeer verbindt boeren en burgers en brengt bodem en biodiversiteit in balans. Iedereen die wil bijdragen aan een betere bodem, gezond voedsel en meer soortenrijkdom en die wil helpen om dat voor de komende zeven generaties zo te houden, kan zich bij onze beweging aansluiten.

De boer staat centraal

Er zijn zoveel boeren met een droom voor de toekomst, hoe het beter kan. Het is de missie van Wij.land om hen daarin te helpen. We doen dat al een paar jaar door een netwerk te creëren waarin boeren elkaar informeren en inspireren. We voorzien in financiële middelen bij bodemverbetering en innovatieve pilots. Ook werken we samen met adviseurs om kennis te vergroten.

Met de komst van Aardpeer is er een cruciaal instrument bijgekomen voor boeren om hun missie te volbrengen; betaalbare grond. Vaak wil een boer de bedrijfsvoering veranderen, maar heeft er simpelweg het geld of de grond niet voor. Jaring Brunia is een van de boeren die via het initiatief grond pacht. Lees hier meer over de boeren die zich hebben aangesloten bij Aardpeer.

Boer Jaring Brunia

“Zonder mee te doen aan Aardpeer en te pachten van Stichting BD Grondbeheer had ik nooit kunnen staan waar ik nu ben.”

Jaring Brunia – Raerd, Friesland

Feestelijke lancering

In het programma kwamen de initiatiefnemers en enkele boeren uitgebreid aan het woord. Danielle de Nie (Wij.land) legt uit dat er veel wetenschappelijke kennis is, maar boeren kunnen daar weinig mee als ze niet kunnen experimenteren. Op dure grond met kleine marges neem je geen risico’s.

Aanvullend zegt Liesbeth Soer (Triodos Regenerative Money Centre): “Waar het ons ook om gaat is ook dat we jonge agrarische ondernemers en andere starters een kans geven om zich in te zetten voor de toekomstige generatie.”

De sociale functie van grond wordt onderstreept door Geert van der Veer (Herenboeren NL): “Het gaat om wederkerigheid. Aardpeer wordt een beweging van mensen. Onder andere door lokale verenigingen van aardperen. Dan werk je samen met boeren aan de toekomst van de grond op die plek.”

Dat het een unieke gebeurtenis is beseft Kees van Biert (Stichting BD Grondbeheer) goed: “Dit is voor zover we weten de eerste keer dat een ANBI-stichting via een obligatie-uitgifte de transitie naar een sociale en natuurvriendelijke landbouw financiert.”

Doe mee met Aardpeer

De lancering vanuit Pakhuis de Zwijger is ook het moment waarop de verkoop van de ‘samen voor grond’ obligatie van Stichting BD Grondbeheer van start is gegaan. Het doel is om voor 15 miljoen euro aan landbouwgrond aan te kopen en in passende pacht uit te geven aan natuurvriendelijke boeren. Precies 24 uur na de lancering staat de teller al op meer dan €500.000.

Er zijn ook andere manieren om je aan te sluiten. In de toekomst is het mogelijk om lokale initiatieven niet alleen financieel te ondersteunen, maar ook nauwer betrokken te worden bij de beweging. Kijk voor alle informatie op www.aardpeer.nl.

Bekijk hier de opname van de lancering terug: