In deze reportage uit het veld waren we te gast bij Boerderij Eben-Haëzer, bij Jasper van Meerkerk. Samen met de boeren uit de pilot van Hollandse Lagen werkten we aan de start van agroforestry op hun bedrijf.

Dat ziet er bij elke boer anders uit. We stappen de huifkar in om naar Jaspers wilgen en kruidenstrook te kijken. Hij verteld dat hij eraan denkt om een boomgaard aan te leggen zodat de lokale bewoners oudhollandse appels en peren kunnen komen plukken.
Maar in de groep zijn vooral de voederhagen populair, die zijn een goede vervanging voor een hek en de dieren hebben wat te knabbelen uit hun eigen kruidenapotheek. Gelukkig weten we al wat meer over wat koeien en schapen wel of niet vreten dan aan het begin van dit project. Er wordt druk informatie uitgewisseld over de unieke omstandigheden van elke boer, wat voor haag daarbij hoort en tegen welke uitdagingen ze aanlopen.

Er zijn ook boeren aanwezig die niet voor de voederhaag komen maar meer bomen willen voor de uitstraling van het bedrijf. Eén boer wil bijvoorbeeld wat tiny houses neerzetten en daaromheen bomen voor de privacy. Een ander wil een strook begroeiing om niet op de woonwijk te kijken, maar wel laag genoeg dat de omwonenden ook een mooi uitzicht op het weiland en de grazende koeien houden.

Weer een ander wil niet zijn gasten, maar de loslopende kippen wat beschutting bieden. De kippen wonen in een kippenkar, maar durven niet zo ver het open weiland in. Hagen zouden daarin een verschil kunnen maken.
Er zijn ook boeren bij die hun inkomen willen gaan aanvullen met fruit- en notenbomen, zodat er op termijn minder koeien hoeven te worden gehouden.

Hoe verder?

De uitdagingen zijn nu vooral om te testen welke bomen en struiken er goed groeien op veen. Maar ook hoe agroforestry kan worden gecombineerd met weidevogelbeheer. Wat we ook gaan leren in de pilot is hoe we met de verschillende soorten vee omgaan. Zoals onze geitenboerin Willie zei “van geiten leer je timmeren”. Is een voederhaag dan wel bestand tegen een meute geiten? En hoe hoog moet een heg zijn zodat de kippen er niet overheen vliegen?💡Dankzij de steun van Contribute Foundation kunnen we het met de boer gaan testen.

Bedankt voor de gastvrijheid Jasper!

Lees ook