bodem

2020-10-14T14:35:08+00:00

Een vruchtbare bodem is de basis van een goed renderend bedrijf. Wij.land helpt boeren om meer inzicht te krijgen in de biologische kant en het hele systeem.

optimaal begrazen

2020-06-19T21:01:36+00:00

Veehouders die aan de slag willen met het optimaliseren van hun beweidingsysteem, kunnen meedoen met het project 'optimaal begrazen'. In o.a. studiegroepen leer je van collega-boeren en van een ervaren weidecoach.

kruidenrijk grasland

2021-02-03T17:16:42+00:00

Steeds meer boeren zaaien kruidenrijk grasland in, omdat dit verschillende voordelen oplevert. Het zaaien en behouden van kruiden op veengrond stelt ons echter voor uitdagingen.

pilot- en transitiefonds

2020-06-19T19:45:07+00:00

Met het pilot en transitiefonds geven we boeren de ruimte te experimenteren met oplossingen voor natuurherstel en/of duurzame productie en kunnen boeren geholpen worden om te schakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

van pachter naar partner

2020-06-19T20:34:37+00:00

Samen met (pacht-)boeren en Natuurmonumenten werken we aan oplossingen voor natuurinclusief en toekomstgericht boeren. Uitgangspunt is dat de natuur er beter van wordt en boeren tegelijkertijd een goede boterham kunnen verdienen.

maaisel

2020-06-19T20:47:41+00:00

Bij het beheer van natuurgraslanden komen jaarlijks duizenden tonnen schoon maaisel vrij. Het maaisel wordt vaak bestempeld als ‘afval’, terwijl het eigenlijk goed bruikbaar is voor boeren.