maaisel

Bij het beheer van natuurgraslanden, bermen en watergangen komen jaarlijks duizenden tonnen schoon maaisel vrij. Met boeren en natuurbeheerders zoeken we manieren om van dit maaisel een waardevolle grondstof te maken en zo lokale kringlopen te sluiten.

waarom dit project

Maaien en afvoeren brengt vaak veel kosten met zich mee. Het maaisel wordt vaak nog bestempeld als ‘afval’ en over grote afstanden getransporteerd. Dit terwijl het eigenlijk vaak goed bruikbaar is op een nabij gelegen boerenbedrijf, bijvoorbeeld in de stal of als bodemverbeteraar.

video’s

Bokashi Pilot

Bij Boer Wilco gingen we aan de slag met het maken van Bokashi. We konden de hoop maken met dank aan het maaisel dat vrijkwam uit een van de nabijgelegen percelen van Natuurmonumenten.

Demonstratie Pelletpers Installatie

Met een groepje geïnteresseerden vanuit het maaisel traject gingen we op bezoek bij de firma Nyboer in Laar (Duitsland), voor een demonstratie van hun pelletpers.

Afvalstromen verwerken met Wim van den Hengel

Wim van den Hengel werkt al meer dan 10 jaar aan het in balans te brengen van de mineralen in zijn bodem. Wim vertelt hoe hij composteert met gemeentelijk bermmaaisel, waar je op moet letten wanneer je bokashi of compost uitrijdt en wat voor voordelen dit oplevert.

wat doen we

We helpen boeren met het verwerken van maaisel tot bokashi (krachtvoer voor het bodemleven) en eventueel ook pellets en strooisel. We zijn de makelaar tussen aanbieders van maaisel (zoals Natuurmonumenten) en gebruikers ervan (boeren). We werken aan een app om vraag en aanbod makkelijk bij elkaar te brengen.

Bokashi

Met een groeiende groep boeren maken we  bokashi (een bodemverbeteraar), krachtvoer voor het bodemleven.

Doelstelling Bokashi:
• Verrijken van het bodemleven
• Verwerken van natuurmaaisel zonder alternatieve toepassing
• Lokaal kringlopen sluiten en transport verminderen

Ook hebben we de mogelijkheden om pellets te maken verkend, maar hier ligt niet onze focus momenteel niet. Vezels voor verpakkingsmateriaal of bio composieten behoren eventueel ook tot de mogelijkheden. In deze zoektocht, waar landelijk meerdere gebieden mee bezig zijn, werken we samen met partners uit Circulair Terreinbeheer.

Pilots

Na volop experimenteren met bokashi en het vergroten van de kennis hierover ligt de focus van de pilots nu meer op het vinden van een structurele manier om vraag en aanbod van maaiselstromen bij elkaar te brengen.

contact

Eva Fransen

Felix Hees

M +31 (0) 6 42 75 76 65