Project omschrijving

wat doen we

De bodem is de basis van de agrarische bedrijfsvoering en de belangrijkste bron van ons voedsel. De bodem is een levend systeem, waarbij je aan verschillende knoppen kunt draaien om de vruchtbaarheid en gezondheid te verbeteren. De afgelopen decennia is er veel aandacht geweest voor de chemische kant. Wij.land helpt boeren om meer inzicht te krijgen in de biologische kant en het hele systeem.

Door o.a. de mineralen- en sporenbalans te herstellen en het bodemleven te voeden benutten we de natuurlijke processen van de bodem optimaal en verminderen we de afhankelijkheid van chemische inputs. Wij.land organiseert cursussen, informatieavonden en excursies, maar ook begeleiding van boeren die in de praktijk aan de slag willen met versterken van de bodembiologie, waarin boeren ondersteund kunnen worden door het pilotfonds.

bodemvruchtbaarheid verbeteren

Bodemcursus

De eerste stap is meer inzicht krijgen in bodemproblematiek, structuurbederf en hoe je de werking van het bodemleven kunt verbeteren. We organiseren jaarlijks een tweedaagse cursus voor (melk)veehouders. De eigen kringloop op het bedrijf staat centraal en het gaat niet zozeer om de cijfermatige kant, maar om een gezonde kringloop te krijgen. We kijken dus ook naar andere elementen van de kringloop, zoals voer en mest.

Aan de slag met een pilot

Wij.land is in 2017 begonnen met vier boeren in een bodempilot om op ca 60 hectare de bodemvruchtbaarheid te stimuleren. Inmiddels telt de pilot ruim 40 deelnemers en is er zo’n 400 hectare onder behandeling. Met het sturen op bodem parameters willen we de bodemvruchtbaarheid versterken en ook kijken of we specifieke problemen kunnen aanpakken, zoals onkruiddruk of slechte doorwatering.

In de pilots werken we samen met GroeiBalans. De pilots worden financieel ondersteunt door het Wij.land pilotfonds wat wordt mogelijk gemaakt door het Gieskes-Strijbis fonds.

Meedoen

Heb je interesse om meer te leren over de bodem en zelf aan de slag te gaan? En boer je in het werkgebied van Wij.land? Lees dan hier verder.

verder lezen

Onderzoeken over bodem

Met beide benen op de grond
Janjo de Haan, Maureen Schoutsen, Derk van Balen, Wim Bussink, Martien de Haas
WUR, 2016

 

Hoe bodemdaling eigenlijk werkt
E.A. lang, A.B. Kort 2017

Verder lezen over bodem

Beter bodembeheer
Website waar heel veel kennis verzameld wordt over bodems
Bodemboeren
Joris van der Kamp filmt 6 boeren over hun werk om de bodem te verbeteren
Bodemsignalen Grasland
“Steek je kop niet in het zand, maar kijk vaker onder de graszode.” Praktijkgids voor optimaal bodemmanagement op melkveebedrijven

contact

Willem van Weperen

Willem van Weperen

M +31 (0) 6 13 39 20 85

partners