bodem2019-12-24T12:09:35+00:00

Project Description

wat doen we

De bodem is de basis van ons voedsel. Kan een boer zijn bodem op natuurlijke wijze productief houden, dus zonder kunstmest? Deze bodembiologie levert ons een nog vrijwel onontdekte schat aan informatie over de gezondheid van het bodemvoedselweb. Door te sturen op een biologisch diverse bodem kunnen we de bodem op een natuurlijke wijze gezond houden, met veel minder chemische inputs en belasting van het milieu. Wij.land organiseert informatie avonden, lezingen en excursies, maar ook begeleiding van boeren die in de praktijk aan de slag willen met versterken van de bodembiologie, waarin boeren ondersteund kunnen worden door het pilotfonds.

video’s

veenweide-boer Joost Samsom over bodemdaling

Joost Samson uit Wilnis boert midden in het veen. Hij laat zien hoe door bodemdaling zijn huis steeds hoger is komen te liggen, ten opzichte van het land. En hij geeft zijn visie op oplossingen.

cursus bodembiologie

Commonland organiseerde een avond over de bodem. Verschillende experts geven hun visie over hoe zij hun bodem gezond houden.

bodemavond 2017

Eind 2017 hebben we een cursus bodembiologie georganiseerd en is de groep bodemboeren uitgebreid tot 20.

bodemprogramma

Doelstellingen:

  • Samen leren en kennis delen over de rol van de microbiologie in een gezonde bodem
  • Zelf aan de slag in pilots om je bodem gezond(er) te maken, en snappen hoe je kunt sturen op een gezonde bodem
  • Meer natuurwaarden en balans in productie- en natuurlijke (grasland) systemen
  • Door een gezonde bodem en gezonde gewassen ook gezonde dieren en producten krijgen!

Sturen op een gezonde bodem

De bodem is de basis van de agrarische bedrijfsvoering, en de belangrijkste bron van al ons voedsel. In de afgelopen decennia zijn we steeds meer gaan sturen op productieverhoging en kostprijsverlaging, met behulp van krachtvoer, (kunst)mest,  en bestrijdingsmiddelen. Dit heeft geleid tot een achteruitgang in de diversiteit en verspreiding van wormen, insecten, kruiden, en andere organismen aan de basis van het voedselweb. Door meer te gaan sturen op een gezonde bodem verminderen we op een natuurlijke wijze de afhankelijkheid van chemische inputs en dragen we bij aan gezonde voeding en een gezond landschap.

Natuurlijk verdienmodel

Het uitgangspunt voor een bodemboer is een bedrijfsvoering waarbij de bodem gezondheid centraal staat. Want als de bodem goed functioneert, produceert de bodem een gezond gewas, gezonde dieren en een gezond product. Investeren in je bodem(biologie) brengt op de langere termijn ecologisch en economisch rendement!

Bodempilots

Wij.land is in 2017 begonnen met 4 boeren in een bodempilot om op ca 60 hectare de bodembiologie en bodemgezondheid te stimuleren. Deze pilot loopt nog tot 2021. Inmiddels telt de pilot 37 deelnemers en is er 500 hectare onder behandeling. Met het sturen op bodem parameters willen we vooral de bodembiologie versterken, maar ook kijken we of we specifieke problemen kunnen aanpakken zoals onkruiddruk of slechte doorwatering. In de pilots werken we samen met GroeiBalans. De pilots worden financieel ondersteunt door het Wij.land pilotfonds wat wordt mogelijk gemaakt door het Gieskes-Strijbis fonds.

Meedoen

Heb je interesse om meer te leren over de bodem en zelf aan de slag te gaan? En boer je in het werkgebied van Wij.land? Lees dan hier verder.

verder lezen

Onderzoeken over bodem

Met beide benen op de grond
Janjo de Haan, Maureen Schoutsen, Derk van Balen, Wim Bussink, Martien de Haas
WUR, 2016

 

Hoe bodemdaling eigenlijk werkt
E.A. lang, A.B. Kort 2017

Verder lezen over bodem

Beter bodembeheer
Website waar heel veel kennis verzameld wordt over bodems
Bodemboeren
Joris van der Kamp filmt 6 boeren over hun werk om de bodem te verbeteren
Bodemsignalen Grasland
“Steek je kop niet in het zand, maar kijk vaker onder de graszode.” Praktijkgids voor optimaal bodemmanagement op melkveebedrijven

contact

Willem van Weperen

Willem van Weperen

M +31 (0) 6 13 39 20 85

partners