levende veenbodems

bodempilot ism Water, Land & Dijken

Meedoen? Geef je onderaan deze pagina op!

                                       

waarom meedoen?

Een vruchtbare bodem is de basis voor een goed renderend bedrijf, én de biodiversiteit op het agrarisch bedrijf. Natuurlijke processen in de bodem (bodembiologie) spelen daarbij een belangrijke rol. De bodem is een levend systeem, waarbij je aan verschillende knoppen kunt draaien om de vruchtbaarheid en gezondheid te verbeteren. De afgelopen decennia is er veel aandacht geweest voor de chemische kant.

tweejarig project met 24 WLD-leden dit najaar van start

Via een 2-jarig gezamenlijk project bieden wij samen met de agrarisch natuurvereniging Water, Land & Dijken 24 deelnemers een verdiepingstraject én pilot aan om ook meer inzicht te krijgen in de biologische kant van het gehele bodemsysteem. Door onder andere de mineralen-en sporenbalans te herstellen en het bodemleven te voeden benutten we de natuurlijke processen van de bodem optimaal en verminderen we de afhankelijkheid van chemische inputs. Binnen het project worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Het project is gericht op rundveehouders in veenweidegebied en zoomt in op zaken als wat is een gezonde bodem, hoe interpreteer je bodemanalyses, hoe bemest je optimaal, wat zijn oorzaken van structuur bederf e.d. Daarnaast wordt toepasbare bodembiologie uitgewerkt in samenhang met de bedrijfskringloop (bodem, ruwvoer, koe, mest). De deelnemers  leren   de   bodem  kennen  als  een  levend systeem, waarbij je aan diverse knoppen kunt draaien om meer en beter voer van het land te halen en biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

praktische opzet met maatwerk per bedrijf

In het project is ruimte voor in totaal 24 deelnemers, onderverdeeld in twee groepen: 12 boeren binnen NNN, 12 boeren met productieve graslandpercelen met een interesse in duurzaam bodembeheer. Gedurende 1,5 jaar zal er een combinatie van inspiratieavonden, excursies, verdieping en praktijk worden georganiseerd. Een deel van deze bijeenkomsten is breed toegankelijk, de studiegroepen zullen worden verdeeld over twee groepen van 12.

Als onderdeel van het traject volgen de deelnemers in het najaar van 2021 een 2-daagse praktische bodemcursus, verzorgd door René Jochems van adviesbureau Groeibalans. Daarna wordt er op elk bedrijf een bodemmonster gestoken die geanalyseerd wordt incl. een 1e schriftelijk advies uit, die in de studiegroep wordt besproken en vergeleken. Vervolgens zal er een adviesgesprek op het bedrijf plaatsvinden, waar dieper ingegaan wordt in de gehele bedrijfsvoering, een profielkuil gegraven en het schriftelijk advies wordt verfijnt tot een maatwerk advies per bedrijf. Deze adviezen zullen worden uitgevoerd door Joost van der Kroon (ook Groeibalans). Op basis van de verstrekte adviezen gaat men vervolgens zelf aan de slag met het uitvoeren van maatregelen. Parallel aan dit traject zullen er 2 thema-avonden, een excursies en een afsluitende bijeenkomst zijn.

aanmelden

Meld je aan bij Annemarie Koelemeijer, a.koelemeijer@waterlandendijken.nl of 06-25593447.

partners

Logo Groeibalans