Het is alweer even geleden dat we berichtten over ons kruidenrijk grasland experiment. Een weiland dat rijk is aan kruiden trekt insecten aan en daarmee meer vogels en andere dieren. Toch zijn er nog veel uitdagingen bij de realisatie ervan, lees er meer over op onze projectpagina. Vorig jaar gingen we met vijf boeren de uitdaging aan om kruiden te zaaien in het veenweidegebied en schreven we er dit bericht over. Inmiddels is de groep gegroeid naar 21 boeren, die op honderd hectare kruiden hebben gezaaid. Hoe is dit mooie resultaat tot stand gekomen en welke lessen hebben zij geleerd? We vertellen het je in deze update!

Steeds meer boeren doen mee

Na de start in het voorjaar van 2019 sloten zich al snel nog vier boeren aan. Met deze negen boeren hebben we op 63 hectare verschillende mengsels gezaaid: productiemengsels, weidevogelmengsels, en een thee-kruidenmengsel van Wilder Land. Ook probeerden we verschillende manieren van zaaien uit (inzaaien, doorzaaien en zaaien op verschillende momenten).

Deze zomer hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd, om de eerste resultaten te bespreken. De bijeenkomst was drukbezocht en we maakten er onderstaand filmpje over. Na de bijeenkomst hebben zich nog 12 boeren aangesloten bij de pilot, waarmee het totale aantal boeren nu op 21 komt en het totale areaal op 100 hectare. Ter vergelijking: dit is een oppervlakte van 200 voetbalvelden!

Redenen om mee te doen

Als belangrijkste redenen om mee te doen, worden genoemd:

  • Een betere grasmat creëren, die beter bestemd is tegen droge en natte periodes, met een betere doorworteling en minder open plekken;
  • Betere koe gezondheid en smakelijkere voeding voor de koe;
  • De biodiversiteit vergroten.

“Ik wil de biodiversiteit vergroten en het beeld van het landschap verbeteren. De variatie in het weiland is goed voor de koeien en daarnaast vind ik het ook gewoon een interessant experiment.” – boer uit Warmond.

Eerste resultaten: blije koeien, maar ook teleurstelling

De motivatie en het enthousiasme bij de eerste groep waren groot, maar er waren ook teleurstellingen. Zo was de zaaironde in het voorjaar (van 2019) minder succesvol dan die in het najaar, vanwege de droogte. Het bleek ook moeilijk om kruiden te laten vestigen in hele dichte graszodes. Tot slot sloeg ook het weidevogelmengsel niet goed aan. Vervelend, omdat het toch veel arbeid en een andere manier van werken vraagt. Maar gelukkig waren er ook veel positieve ervaringen. Alle boeren zagen dat de koeien het lekker vonden.

“De koeien vinden het geweldig. Ze rennen eropaf. Ze eten zelfs de bloeiende kruiden en de jonge distels. Dat had ik echt niet verwacht!” – boer uit Weesp

Al met al was er genoeg tevredenheid en motivatie om door te gaan met het experiment.

kruiden doorzaaien
Afbeelding: kruiden doorzaaien tussen het gras

Vervolg: meer advies op maat

Vanuit de geleerde lessen met de eerste groep, hebben we de pilot op verschillende punten aangepast:

  • We kijken nog preciezer naar het juiste moment van zaaien (najaar, vlak voor de regen);
  • We kijken van tevoren naar de bodemgesteldheid en PH-waarde. Als deze nog niet gunstig genoeg zijn voor de kruiden, dan doen we eerst nog een behandeling om de juiste condities te scheppen;
  • Met de deelnemers is gesproken over het beheer, o.a. over bemesten en het laten bloeien van de kruiden.

Al deze geleerde lessen en adviezen werken we momenteel uit in een handboek kruidenrijk grasland.

Kruidenrijk grasland sponsoren

Zie je graag meer kruidenrijk grasland verschijnen en wil je bijdragen aan dit project? Het is mogelijk om een aantal vierkante meters kruiden te sponsoren. Voor 10,– euro sponsor je al 250m2 aan kruidenrijk grasland. Bekijk deze mogelijkheid op onze donatie-pagina.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door onze partner Contribute Foundation.