De voordelen van kruiden in de wei

Vijf Wij.land boeren experimenteerden dit jaar met het zaaien van kruiden in hun weilanden. Belangrijke redenen waarom zij meer verschillende kruiden willen terugzien in hun gras, zijn: meer vitaminen en mineralen voor de koe, een betere smaak van het vlees en de zuivel, een gezondere grasmat die beter tegen extreme weersomstandigheden zoals droogte kan, en het stimuleren van meer biodiversiteit (insecten, vogels). Een bijkomend voordeel is dat grasland dat rijk is aan kruiden steeds vaker wordt beloond door de melkfabriek. Het telt dan mee om een premie te ontvangen voor de melk.

Verschillende manieren en mengsels om te zaaien

Met behulp van Jan-Paul Wagenaar van het Louis Bolk Instituut hebben we gekeken wat de beste mengsels en zaaimethoden zijn. Dit deden we specifiek per bedrijf om zo het best aan te sluiten bij de doelstellingen van de boer. Zo zijn er, onder andere, saladebuffetten ingezaaid, met kruiden, klavers en grassen, die gericht zijn op het behouden van een goede melkproductie en een betere koe-gezondheid. Ook hebben we een weidevogelmengsel gezaaid, waar meer bloemen inzitten en dat veel insecten aantrekt.

Een van de boeren heeft ook een thee-mengsel ingezaaid, in samenwerking met Wilder Land. Op veengrond zijn we vaak genoodzaakt tot doorzaaien in plaats van inzaaien (waarbij je de grond moet omploegen). Dat kan nog een hele uitdaging zijn! We hebben daarom verschillende manieren van doorzaaien getest, met verschillende machines, in verschillende seizoenen.

Wat kunnen kruiden nog meer?

Kruidenrijk grasland is natuurlijk niet nieuw (van oudsher waren alle weilanden kruidenrijk), maar toch is er nog veel dat we niet weten. Bijvoorbeeld wat het effect is op emissies. Een recent onderzoek wijst uit dat smalle weegbree op veengrond tot lagere lachgasemissies kan leiden (een heel sterk broeikasgas). Wij.land boerin Monique van der Laan denkt dat kruiden nog veel meer kunnen:

“Veel kruiden wortelen diep en daarmee halen ze grondwater naar boven, naar de plant. De bodem wordt daardoor beter doorwaterd en misschien zou dit ook wel minder veenoxidatie, en daarmee bodemdaling, kunnen betekenen?”

Kortom, genoeg redenen om met kruiden aan de slag te gaan!

Meer weten over de kruidenexperimenten

Aankomend voorjaar gaan we zien hoe de weilanden met verschillende mengsels erbij staan. Dat zullen wij uiteraard goed in beeld brengen.

Wil je meer weten over kruiden en de experimenten? Schrijf alvast de Praktijkdag Kruiden in je agenda, die we op 12 december willen organiseren. Stuur een mail naar contact@wij.land als je je alvast wilt aanmelden of op de hoogte gehouden wilt worden.

Bekijk hieronder waarom boer Hendrik gaat voor een kruidenrijk grasland:

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Contribute.