Welkom in ons wij.land

Een landschap van ons allemaal, dat inspireert, en waarin een evenwicht is tussen landbouw, natuur en de mensen die er wonen en werken. Wij.land werkt daarom samen met boeren, natuurorganisaties en anderen aan concepten die bijdragen aan 4 waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en sociale waarde.

Projecten

Wij.land stelt boeren in staat nieuwe concepten te testen in pilots, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk bodembeheer, natte teelten, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Succesvolle pilots zetten we in op grotere schaal. Enkele voorbeelden van onze projecten:

het nieuwe landschap

Wij vinden het tijd voor een nieuw landschap. Een landschap van ons allemaal, dat inspireert, en waarin een evenwicht is tussen landbouw, natuur en de mensen die er wonen en werken. Wij.land werkt daarom samen met boeren, natuurorganisaties en anderen aan concepten die bijdragen aan 4 waarden (4 Returns): inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en sociale waarde.

nieuws

ons werkgebied

Wij.land werkt sinds 2016 in het veenweidegebied rondom Amsterdam en Utrecht. Samen met boeren, ecologen, wetenschappers en vele anderen werken we aan thema’s, zoals kruidenrijk grasland, duurzaam bodembeheer en meer biodiversiteit. De groep deelnemende boeren groeit gestaag.

4 returns

Wij werken volgens de door Commonland ontwikkelde 4 returns® filosofie. Voor het Nederlands landschap betekent dat een aanpak die 4 waarden oplevert: sociale waarde, natuurwaarde, financiële waarde en inspiratie.  

inspiratie-icon

inspiratie

landschap als inspiratiebron

sociaal kapitaal

sociale waarde

boeren als partners voor voedsel en landschap

natuurlijk kapitaal

natuurlijke waarde

veerkrachtige ecosystemen 

financieel rendement

financiële waarde

natuurlijke verdienmodellen voor ondernemers

doe mee

Enthousiast geworden? Doe mee met Wij.land en draag bij aan een nieuw landschap!

distel

pilots

Sluit je aan bij de groeiende groep Wij.land boeren, die al enkele jaren aan het leren zijn door te doen.

koe

doneer

Wil je ons steunen met een gift? Ieder bedrag, groot of klein, is welkom. Help mee en doneer aan het Veenweidefonds.

sigaren

blijf op de hoogte

Van bedrijfsbezoeken tot pilot-updates, je vind ze op Facebook, Twitter, LinkedIn en in de nieuwsbrief!

samen

vacature

Wil je bij ons komen werken? Vacatures vind je hier.