Het Veenweidefonds van Wij.land heeft een bedrag van 15.000 euro en praktische ondersteuning toegekend aan Hugo Spruit om zijn idee voor een elektrische maaier, de Ecowerker, te realiseren. De melkveehouder houdt zich al jaren bezig met een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering en boert zoveel mogelijk mét de natuur mee.

fossielvrij boeren

Een groot onderdeel daarvan is het losbreken van fossiele energie: “fossiele energie past niet in een verantwoord voedselsysteem van de toekomst. Het is inefficiënt: een verbrandingsmotor heeft een rendement van 25%, de rest is warmte. Daarbij komt er natuurlijk enorm veel CO2 vrij, dat kan anders.”

Op Hugo’s bedrijf vind je zonnepanelen, een warmtepomp, een warmteterugwinning (wtw)installatie, ledverlichting, een windmolen en een elektrische shovel waarmee hij al het werk op het erf kan doen. De volgende stap is ook het werk op het land volledig elektrisch te doen, te beginnen met gras maaien wat nu nog op fossiele energie gebeurt.

95% minder energie nodig

De Ecowerker, een adapatie van de e-shovel en de elektrische aangedreven dubbele messenbalkmaaier, gebruikt slechts 4,325 Kwh energie uit zon en wind per gemaaide hectare. Een cyclomaaier, aangedreven door fossiele energie (diesel) heeft wel 94 kwh per gemaaide hectare nodig. (1 liter diesel is ca 10kwh aan energie)

Bij deze berekening is alle verbruiks-energie meegenomen zoals aardoliewinning en raffinage verbranding in een dieselmotor (efficiëntie van dit proces is slechts 21%) en bij elektriciteit de opwek en opslag in de accu en aandrijving van de elektromotor. (efficiëntie van dit proces is maar liefst 78%).

Er is dus 95% minder energie nodig om diezelfde hectare gras te maaien en die 5% energie is nog duurzaam ook!

De Eco-werker is de eerste stap naar elektrisch maaien, en is een belangrijk onderdeel van Hugo’s zoektocht naar volledig fossielvrij boeren met respect voor de natuur. Hugo – hiervoor automonteur – heeft een aantal innovaties bedacht die het mogelijk moeten maken.

besparing én voordelen voor biodiversiteit door dubbele messenbalkmaaier

In plaats van een cyclomaaier wil hij met een dubbele messenbalkmaaier gaan werken, deze vraagt slechts een 10e van het vermogen wat nodig is om een cyclomaaier aan te drijven. Met een werkbreedte van 9,5 meter hoeft er maar weinig gereden te worden, waar wel gereden wordt zorgen de gazonbanden dat de bodem wordt ontzien. Het gras afknippen gebeurt door de dubbele messenbalkmaaier rustig en stil waardoor insecten en dieren veiliger zijn en de hergroei van gras en kruiden beter is.

Met de subsidie van het Veenweidefonds en een subsidie van de Provincie Zuid Holland kan hij beginnen met het inkopen van materiaal: “De eerste stap is één maaibalk van drie en een halve meter, daarop ga ik een elektromotor bouwen voor de aandrijving. Dan heb ik een omvormer nodig om van de huidige 80 volts gelijksstroom accu naar de wisselspanning van de motor te gaan.

“Een andere belangrijk stap is de huidige loodaccu van de shovel vervangen door twee lithium ijzer-fosfaat accu’s. Die lastige taak heeft Jarocells uit Rijswijk op zich genomen. De accu’s zijn snel te laden en te ontladen. Zo kan je lang maaien door de accu’s te wisselen tussen de elektrische shovel en het oplaadstation.

“Deze accu’s kunnen dan ook gebruikt worden om mijn zelfopgewekte duurzame energie te bufferen zodat het overvolle elektriciteitsnet wordt ontzien en ik als boer weer een stukje onafhankelijker ben. Het testen van de maaier in de praktijk, het is nog nooit eerder op deze schaal geprobeerd, maar ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken.” voegt Hugo toe

realisatie

Het hele project is kostbaar en wordt gerealiseerd met hulp van overheid, Wij.land, het bedrijfsleven en een groot deel eigen inbreng van Hugo. Wij.land is van mening dat deze innovatie belangrijk kan zijn voor meer boeren en de rol van Nederland als leider in de landbouw en energietransitie en is nadrukkelijk opzoek naar partners die willen bijdragen aan de ontwikkeling van dit soort projecten.

Het Veenweidefonds kan dit jaar nog zo’n vier pioniers helpen met financiering en praktische ondersteuning om hun idee realiteit te laten worden. Een aanvraag indienen kan via https://wij.land/doe-mee-met-regeneratieve-landbouw/veenweidefonds/.

Lees ook