pilot- en transitiefonds

Het pilotfonds is een aanjager om oplossingen voor natuurherstel en/of duurzame productie in gang te zetten, door ze eerst kleinschalig te testen. We hebben hier aparte financiering voor, vanuit het Gieskes-Strijbis fonds. Het transitiefonds is bedoeld voor agrariërs die hun bedrijfsvoering natuurinclusief willen maken.

waarom dit project

Doelstellingen pilot- en transitiefonds:
• Boeren ruimte geven te experimenteren met innovatieve projecten middels pilots
• Pilots dienen als doel te leren van elkaar en buiten bestaande kaders te handelen
• Met het transitiefonds boeren helpen om te schakelen naar een natuurinclusief en/of biologisch bedrijf

video’s

Wormenpilot

Het is augustus 2018 en we gaan weer kijken hoe het gaat met het wormenproject van Bob en Chris. Er is veel veranderd. Zo zijn ze verhuisd en overgestapt van drijfmest naar groencompost voor het voedsel van de wormen.

Bokashi bij Joost Samsom

Een korte compilatie van het maken van bokashi bij Joost Samsom.

Azolla pilot De Marsen

Geïnspireerd op de Azolla-pilot die Wouter Joop van De Marsen ten noorden van Amsterdam uitvoert, wil Commonland boeren uitdagen om duurzame, kleinschalige oplossingen uit te proberen. Zie hier het eerste filmpje waarmee wij deze pilot documenteren.

wat doen we

Om pionierende boeren en ondernemers tegemoet te komen bij het realiseren van pilots hebben we het ‘pilotfonds’ gelanceerd. We hebben hier aparte financiering voor, vanuit het Gieskes-Strijbis fonds. Het transitiefonds is bedoeld voor agrariërs die hun bedrijfsvoering natuurinclusief willen maken.

Het wij.land pilotfonds

Inmiddels zijn er zo’n 30 pilots gefinancierd op verschillende onderwerpen, zoals: bodemgezondheid, natuurmaaisel, wormencompost, en natte teelten. Inmiddels is, dankzij dit pilotfonds, een alternatieve behandelwijze van de bodem gerealiseerd op ongeveer 350 hectare. Pilots op het gebied van biodiversiteit (bijvoorbeeld voor erfvogels of slootkanten) kunnen ook (deels) uit dit pilotfonds gefinancierd worden. Heb je een goed idee voor het realiseren van natuur-inclusieve landbouw of business cases in het veenweidegebied van Utrecht, Noord-Holland of Zuid-Holland, en zou je dit kleinschalig willen testen? Vraag dan meer informatie aan bij Matthijs (contactgegevens onderaan).

Het Wij.land transitiefonds

Als een boer zijn hele bedrijfsvoering natuurinclusief wil maken, kan hij/zij een beroep doen op het transitiefonds. Het afgelopen jaar hebben we dit fonds aangesproken om bedrijfsplannen te (laten) maken voor boeren in en rond het Natuurnetwerk Nederland (NNN) die aangeven in transitie te willen naar een natuurinclusief en/of biologisch bedrijf. Een voorbeeld hiervan is het bedrijf van de familie Van Schie.

contact

Matthijs Boeschoten

Matthijs Boeschoten

M +31 (0) 6 14 61 45 52