Aanvraag pilotfonds

Zelf meedoen? Toets onderaan deze pagina je idee!

Wij.land wil met het pilotfonds boeren in staat stellen om op het boeren bedrijf te experimenteren met oplossingen die een positieve impact hebben op bodem, water en/of biodiversiteit, gekoppeld aan een goed verdienmodel.

Inmiddels zijn er zo’n tien pilots op verschillende onderwerpen gefinancierd, zoals bodemgezondheid, verwerken van natuurmaaisel, wormencompost en natte teelten. Pilots op het gebied van biodiversiteit (bijvoorbeeld voor erfvogels of slootkanten) kunnen ook uit dit pilotfonds gefinancierd worden.

Voorwaarden

werkgebied WIJ.landIn principe wordt het pilotproject tot maximaal 10.000 euro gesteund en is het vooral bedoeld voor boeren (en niet voor adviseurs of consultants – al mogen zij wel deel uitmaken van de aanvraag). We dekken vooral operationele kosten voor de pilot. De pilots moeten worden uitgevoerd in ons werkgebied (zie kaartje).

Toets vrijblijvend je idee

Heb je een goed idee voor het realiseren van natuurinclusieve landbouw in het veenweidegebied van Utrecht of Noord-Holland, en zou je dit kleinschalig willen uittesten? Toets je eerste idee dan hier.

    Beschrijf in maximaal 300 woorden het idee. Wat wil je uitproberen, hoe pak je het aan en waar draagt het aan bij?

    Binnen 14 dagen nemen wij contact met je op om het idee te bespreken en te bepalen of je een volledige aanvraag (twee A4’tjes) kunt indienen.