Project omschrijving

kruidenrijk grasland

wat doen we

Steeds meer boeren zaaien kruidenrijk grasland in, oftewel grasland met diverse soorten grassen en kruiden. Dit levert verschillende voordelen op, zoals:

  • Verbetering van de bodemstructuur en diepere beworteling;
  • Meer eiwit van eigen land kunnen halen;
  • Door een diverser wortelpatroon is de vastlegging van organische stof, stikstof en koolstof in de bodem groter;
  • Meer droogteresistentie en water-vasthoudend vermogen;
  • Een gevarieerd rantsoen met meer vitaminen en mineralen leidt tot een betere koegezondheid;
  • Meer diversiteit in het grasland zorgt voor meer insecten en daarmee voor meer weidevogels;
  • In toenemende mate levert het financiële waardering op bij de zuivelcoöperaties.

Maar het zaaien en behouden van kruiden op veengrond stelt ons nog voor veel uitdagingen. Samen met boeren en experts leren we hierover in pilots. Lees hieronder meer over de pilots en hoe je mee kunt doen.

actueel

Boeren voor biodiversiteit: kruidenrijk grasland

Boer Hendrik uit Loenersloot heeft met steun van Wij.land kruidenrijk grasland ingezaaid. In deze video vertelt hij over zijn beweegredenen; hoe de kruiden zijn opkomen; en hoe hij het combineert met stripgrazen.

Bedrijf in beeld: Jan & Michiel Out

Jan en Michiel Out boeren met hun melkveebedrijf in polder de Purmer, NH. Ze zijn actief bezig met het verbeteren van hun bodem en willen ieder jaar iets nieuws proberen. Zo experimenteren ze ook met kruidenrijk grasland, wormencompostthee en meer.

Ptthee: Nederlandse thee die biodiversiteit herstelt

Ontmoet Matthijs en Daan van PTThee! Zij ontwikkelen de eerste Nederlandse kruidenthee die biodiversiteit herstelt op boerenland. In deze video leggen ze hun idee uit en vertellen ze hoever ze zijn.

meedoen met een pilot

Wij.land ondersteunt een groeiende groep boeren om kruidenrijk grasland te ontwikkelen. Vanuit ons biodiversiteitsfonds, mogelijk gemaakt door onze partner Contribute, kunnen we een vergoeding bieden voor zaaimaterialen en expertise. In de pilot testen we verschillende mengsels uit en met verschillende technieken van doorzaaien. We monitoren de ontwikkeling van de vegetatie en onderzoeken samen hoe we de kruiden het beste kunnen ontwikkelen en beheren voor maximaal resultaat. Centraal staan het delen van kennis en het leren van elkaar.

Wil je ook experimenteren met het ontwikkelen van kruidenrijk grasland op je bedrijf en boer je in ons werkgebied? Neem dan contact met ons op.

verder lezen

factsheet kruiden
Louis Bolk Instituut, Van gepeperd naar gekruid grasland
Nieuwsbrief kruidenrijk grasland

contact

Danielle de Nie

Matthijs Boeschoten

M +31 (0) 6 14 61 45 52

partners