Project omschrijving

optimaal begrazen

wat doen we

De bodem is de basis voor een gezonde bedrijfsvoering. Het is het vertrekpunt voor een optimaal bodem-plant-dier-mest systeem, zowel in de melkveehouderij als in vleesveehouderij. Veehouders die aan de slag willen met het optimaliseren van hun beweidingsysteem, kunnen mee doen met de studiegroep begrazen. In twee studiegroep bijeenkomsten leer je niet alleen van elkaar, maar ook van een ervaren weidecoach. Je leert o.a. hoe je het vee zo lang mogelijk kunt weiden en hoe je door aanpassingen in de manier van weiden, zo veel mogelijk melk en vlees uit gras kunt halen.

actueel

Excursie Grazersgroep Peter Oosterhof

Voor de 4e bijeenkomst van de grazersstudiegroep gingen we op bezoek bij Peter Oosterhof in Foxwolde. Zie hier voor wat meer achtergrond; https://wij.land/grazersgroep-drenthe/

Succesvol stripgrazen op de Graasboerderij

De Graasboerderij in Sondel (Friesland) heeft haar naam te danken aan het feit dat haar koeien voor 100% gras grazen. Hoe draagt dit gebruik van gras, met stripgrazen als methode, bij aan het succesvolle bedrijfsmodel van deze boerderij? Joke Ensing en dochter Welmoed Deinum demonstreren het stripgrazen en vertellen hun visie.

Martiens creatieve oplossing voor ridderzuring

Boer Martien Oussoren uit Kockengen is net overgeschakeld naar biologisch en mag daarom geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken tegen onkruid. Met zijn roterende begrazing van koeien en schapen gaat hij ridderzuring tegen. Schapen blijken ridderzuring heel lekker te vinden!

wat levert het op

Als je het weiden goed in de vingers hebt kan het je veel opleveren, voor zowel je bodem als financieel. Zoveel mogelijk vers gras in je koeien krijgen en dit omzetten in melk, levert je meer rendement op en bespaart kosten. Daarnaast is de kwaliteit van vers gras ook beter ten opzichte van kuil en dat levert een hogere melkkwaliteit op. Een ander voordeel is dat het bodemleven gestimuleerd wordt door het begrazen, wat zeker in het vroege voorjaar de grasgroei beter op gang brengt. De voordelen, kortom, op een rijtje, zijn:

  • Een gezondere bodem met een beter producerend vermogen
  • Meer kilogrammen drogestof van een betere kwaliteit
  • Meer melk/vlees uit ruwvoer
  • Lagere krachtvoerkosten
  • Een bodem-plant-dier-mest kringloop in balans

Lees hier over de ervaringen van de deelnemende boeren, die je voorgingen.

verder lezen

Een koeienvlaai zit vol leven
Een koeienvlaai zit vol leven

contact

Eva Fransen

Frederik Hengeveld

partner