Met elke cappuccino die je drinkt beslis je mee over het landschap waar de melk vandaan komt. Dat is de droom die Grond Verbond aan het waarmaken is. Directe verbinding maken tussen boer en consument komt echter niet zonder uitdagingen. Laura van Veller deelt met ons de weg naar consument-gedreven landschapsherstel.

Uitvoering eerste ronde

Vorig jaar stonden we aan de vooravond van de eerste ronde van het Grond Verbond. In deze eerste cyclus hebben consumenten ideeën kunnen indienen voor boerderij De Groene Griffioen in Weesp. Nadat ruim 1300 mensen hun stem hebben uitgebracht, is de keuze gevallen op het inrichten van een vogelvriendelijk erf. Inmiddels is dit idee uitgevoerd door samen met vrijwilligers meer dan 1000 bomen, heggen en struiken te planten! Zie hier een video van de laatste Grond Verbond uitvoerdag.

Meer dialoog nodig

De eerste cyclus van het Grond Verbond is een mooie leerschool. Zo blijkt bijvoorbeeld dat burgers vaak meer informatie, tijd en conversatie met de boer nodig hebben om een goed plan voor landschapsherstel te kunnen schrijven. Daarnaast, zo vertelt Laura, is het voor zowel boer als burger heel erg waardevol om een persoonlijk dialoog te hebben over de toekomst van het landschap en de voedselketen en alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Deze dialoog is belangrijk omdat burgers nu vaak ideeën hebben die niet stroken met de werkelijkheid van de boer en de boer zich soms niet gehoord voelt door de burger.

Tweede ronde

Naar aanleiding van deze bevindingen is besloten om de tweede cyclus anders aan te pakken en in de vorm van een denktank verder te gaan. Dat houdt in dat vijftien burgers in vier excursies met experts (waaronder Wij.land), worden meegenomen in de wereld van landschapsherstel en het reilen en zeilen van boerderij de Beekhoeve. Zie hier een sfeerimpressie van een van de excursies.

Succesverhalen

Om de denktank te helpen heeft Wij.land geleerde lessen met de groep gedeeld. Hierin kwamen voorbeelden voorbij van bedrijven die met succes een transformatie konden doormaken naar een meer regeneratieve bedrijfsvoering. Zo heeft boer Willem-Jan Jansen in samenwerking met Wij.land veranderingen doorgemaakt op het gebied van weidevogelbeheer, een hoogwatersloot en een vogelvriendelijk erf. Daarnaast was er tijdens de workshop aandacht voor de vele uitdagingen die je tegenkomt bij landherstel, waaronder bestemmingsplannen, cultuurhistorie, wetgeving, financiering en onderzoek.

De denktank is nu bezig met het uitwerken van plannen om boerderij De Beekhoeve natuurinclusiever te maken. Ook is het doel om verbinding tussen boer en burger te versterken.

De deelnemers voelen zich sterk verbonden met de boerderij en het leven en werk van boeren Koos en Monique. Aan de andere kant voelen Koos en Monique zich gehoord en gesteund en zijn onder de indruk van de input en energie van de denktank.

Doe mee

Binnenkort presenteert de denktank de mogelijke plannen voor De Beekhoeve op de Grond Markt. Dit is een feestelijke markt waar onze relatie met het landschap en het verbond tussen boer en burger gevierd wordt. We roepen iedereen op om ook actief te worden in de voedselketen door:

  • naar de Grond Markt te komen op 24 april (meld je hier aan)
  • aan de volgende denktank mee te doen
  • bij te dragen aan het landschapsherstel-project door producten bij MOMA te kopen (en krijg stemrecht!)
  • of door je laarzen aan te trekken en te helpen om de winnende herstelprojecten daadwerkelijk uit te voeren

Word actief in de voedselketen! Kijk voor meer informatie op de site van Grond Verbond.