Boer in beeld: Willem-Jan Jansen

Willem-Jan Jansen

Naam: Willem-Jan Jansen

Plaats: Weesp

Grond: 81 ha in beheer, waarvan 51 ha eigendom

Dieren: 100 melkkoeien, 60 jongvee, 30 fokschapen, 780 melkgeiten en 320 overige geiten

Meer: Deels regulier en deels natuurgrasland

Bij Wij.land betrokken sinds: 2016

Projecten: Van Pachter Naar Partner, bodempilot, weidevogelbeheer, kruidenrijk grasland, erfscan

Het bedrijf van Willem-Jan Jansen is een gangbaar bedrijf. Desondanks staat de gezondheid van de bodem en de dieren voorop. Zo is het kenmerkend dat koeien en geiten hoorns hebben en staat het belang van de bodem centraal.

Zie ook andere portretten in de rubriek Boer in Beeld

 

Hoe kwam je bij Wij.land terecht?

“Ik werd benaderd door Natuurmonumenten en Wij.land (toen nog onderdeel van Commonland) om mee te doen aan het project Van pachter naar partner. Ik heb niet heel veel grond van Natuurmonumenten in gebruik, dus was ik verbaasd dat ik erbij mocht. Het heeft misschien meegespeeld dat ik best wel eens een mening had naar hen toe.”

“In het begin gaat het over een bedrijfsvisie, en ga je op pad met René Jochems (bodemexpert, Groeibalans). Aan de hand van deze kennis besluit je dat je op je eigen gronden toch ook wel wat wil gaan toepassen. Ook de gronden buiten het natuurgebied. Uiteindelijk ben ik heel blij dat ik meedoe, want ik wil niet langs de zijlijn staan.”

Wat heeft de samenwerking met Wij.land je opgeleverd?

“We hebben in een paar jaar de kunstmest al sterk afgebouwd. Ik zie dat de bodem er klaar voor is. De resultaten zie je in bijvoorbeeld de kleur van het gras en doorworteling van de bodem. Dat betekent dat je kan gaan nadenken over biologische bedrijfsvoering.”

“Samenwerking met Wij.land is een goede stimulans

en daardoor krijg je veel gedaan.”

“De samenwerking is een goede stimulans. Door om tafel te zitten en ideeën met elkaar te delen komen processen sneller op gang. Als je met een plan komt, dan moet je het ook wel uitvoeren. Als je een bodemanalyse laat doen, ja dan moet je aan de slag. Het is een stok achter de deur en op die manier krijg je veel gedaan. Zo ging het met de erfscan (een advies voor meer biodiversiteit op het erf) en met de hoogwatersloot voor weidevogels. Je pakt meteen door.”

Wat maakt Wij.land uniek?

“Nederland is een klein land, maar de variatie is groot. Elk gebiedje is uniek. Je kan dat niet van achter het bureau gaan beheren en uitvoeren. Daar staat Wij.land wel voor open, door te blijven luisteren naar de omgeving. Daarnaast is de onafhankelijkheid belangrijk. Wij.land handelt in het belang van de bodem, niet in het eigen belang.”

“Ik wil niet langs de zijlijn staan.”

Wat zijn je verwachtingen?

“Ik denk dat we met zijn allen wel de juiste koers varen. Qua regelgeving weet ik niet wat er komt, daar zullen we in moeten meebewegen.”

Waar moet meer aandacht voor komen?

“Er is overal in de maatschappij frustratie, ook buiten de landbouw. Iedereen wil weten waar die aan toe is. Het zal schoner moeten, maar niemand weet hoeveel en wanneer. En tot die tijd moet je ook gewoon leven en keuzes maken.”

Wat is minder leuk aan boer zijn?

“Het toneelspel dat leidt tot oneerlijk en korte termijn beleid. Zo houd ik er niet van als beloften niet waargemaakt worden. Bijvoorbeeld de Natura 2000 gebieden, we zijn al 20 jaar verder en we zien nu dat het beleid niet klopt.”

En wat vind je het leukst?

“Ik ben hier geboren en ben ermee opgegroeid, dus eigenlijk weet ik niet beter en is dit wat ik doe. Ik ben gewoon lekker aan het werk en ik kan altijd nadenken, hoe kan het beter? Het is natuurlijk ook afwisselend, geen dag is hetzelfde en dat past me wel.”

 

Ga naar meer portretten in de rubriek Boer in Beeld

 

Willem-Jan vertelt in dit filmpje meer over zijn keuze om niet te onthoornen en te stoppen met soja voeren.

Ga naar de bovenkant