De eerste klimaatcredits van Wij.land-boeren zijn verkocht door Rabo Carbon Bank. De klanten zijn Hoogwegt, Vattenfall, Greenchoice, Interpolis en Interfood. Het geld van de credits gaat voor 90% naar deelnemende boeren die hun boerenbedrijven verduurzamen en daarmee CO2 besparen.

Maatregelen voor het klimaat

In ons project klimaatboeren met Rabo Carbon Bank worden 10 boeren beloond voor hun inzet om klimaatverandering tegen te gaan. Dit doen zij bijvoorbeeld door compost toe te voegen aan de bodem of niet meer te ploegen. Daarmee verbetert de bodem en legt die meer koolstof vast.

Daarnaast kunnen boeren hun uitstoot verminderen, bijvoorbeeld door minder fossiele brandstof en kunstmest te gebruiken of – specifiek in veenweidegebieden – het waterpeil te verhogen. De gerealiseerde klimaatwinst wordt berekend en verhandeld in de vorm van CO2-certificaten.

Wij.land boeren

Ramona Schalkwijk uit Montfoort is een van de Wij.land-boeren die een beloning ontvangt voor haar inzet voor het klimaat. Zij zet zich al langer in voor biodiversiteit, duurzaamheid en diergezondheid.

Ook Joost van Schie (foto) doet mee, als onderdeel van zijn reis naar regeneratieve landbouw. Lees hier meer over de duurzame transitie van het familiebedrijf.