Boer in beeld: Jan Out

Naam: Jan Out

Plaats: Purmer

Grond: 68 ha

Dieren: 95 melkkoeien, 60 jongvee en 70 schapen

Meer: 68 ha grond is verdeeld over 12 ha kruidenrijk, 17 ha grasklaver en 39 ha blijvend grasland.

Bij Wij.land betrokken sinds: 2018

Projecten: Bodempilot

 

In Memoriam: Jan Out

We zijn diep getroffen door het overlijden van melkveehouder Jan Out. Jan was actief betrokken bij Wij.land in meerdere projecten en de klankbordgroep. We hebben Jan mogen meemaken als een zeer bevlogen en integer mens, altijd aan het vernieuwen op zijn bedrijf. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn naaste familie en vrienden.

Zie ook andere boeren in de rubriek Boer in Beeld

 

Hoe kwam je bij Wij.land terecht?

“Vorig jaar hebben we in het voorjaar kruiden ingezaaid. Daarna zijn we benaderd door Natuur en Milieufederatie Noord-Holland om een kenniscafé te doen over kruidenrijk grasland. Dat deden we, maar eerst zijn we bij een ander kenniscafé gaan kijken. Daar kwam ik Danielle tegen die vertelde over Wij.land. Zo is het balletje gaan rollen. Zo zie je dat veel organisaties zich bezighouden met onderwerpen rondom natuurinclusieve landbouw. Door deze netwerken te verbinden ontstaan er nieuwe mogelijkheden.”

Wat heeft de samenwerking met Wij.land je opgeleverd?

“De basis bij Wij.land is het bodemtraject. Veel van de adviezen die daaruit voortkwamen pasten we al toe, maar je leert alsnog een hoop. Op eigen initiatief was ik al zo veel mogelijk bezig met natuurinclusieve bedrijfsvoering. Zo heb ik thee van wormencompost uitgereden en ga ik een bokashi kuil maken. De samenwerking met Wij.land is een goede stimulans waardoor nog meer mogelijk wordt. Het is een bevestiging dat ik op de goede weg ben. Het heeft me bijvoorbeeld gesterkt in de keuze voor bovengronds mest uitrijden. Ook ben ik nog bewuster over wat ik in huis haal. Zo gebruik ik liever geen ontwormingsmiddelen en doe ik geen volle-veldbespuiting meer.”

Wat zijn je verwachtingen?

“Graag zou ik mijn bodem dusdanig op orde krijgen dat het voor mij gaat werken. Mijn hoop is dat de bodem zo gezond is dat je geen kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen hoeft te gebruiken. Het kan zijn dat ik uiteindelijk de omslag maak naar een biologisch bedrijf, maar ik weet nu niet of ik aan de rechten en plichten daarvan wil voldoen. Wel blijf ik doorgaan met het terugbrengen van chemische input in mijn bedrijf, en verwacht daar nog blijvend verbeteringen in te kunnen maken, ondersteund door Wij.land.”

Wat maakt Wij.land uniek?

“Wij.land is niet gebonden aan één expert of één methode. Daarmee biedt het mij een onafhankelijk platform waar ik uit verschillende bronnen informatie krijg, en daarop gebaseerd mijn eigen keuzes kan maken.”

Waar moet meer aandacht voor komen?

“Dat bodembeheer centraal staat is belangrijk. Dat moet bij andere partijen ook beter doordringen. Nu zie je dat pachtgronden gaan naar de hoogste bieder, en dat komt de bodem niet altijd ten goede.”

Wat vind je het leukst aan boer zijn?

“Er komen dagelijks uitdagingen op je pad vanuit de bodem, de natuur, de koeien. Daar oplossingen voor vinden is het leukste aan boer zijn. Als je problemen ziet bij de koeien kan je die terugkoppelen naar het gewas, dat verhoudt zich weer tot de bodem, en daarmee de mestkwaliteit. Door naar de koeien te luisteren en oplossingen te vinden zie je hoe dat in zijn werk gaat.”

Wat is minder leuk?

“De snel veranderende regelgeving. Als boer moet je kunnen investeren. Er is nu niet genoeg tijd en zekerheid om dat te doen, zeker als je een omslag wil maken. Daarom zie ik de overheid als een onbetrouwbare partner en dat is jammer.”

Wat hoop je voor de toekomst?

“Mijn hoop voor Wij.land is dat het altijd een boerenorganisatie zal zijn. Samenwerking met overheden is nodig, maar er moeten geen besluiten worden gevormd waar we als boeren uiteindelijk de dupe van zijn. Om mijn stem te laten horen ben ik onderdeel geworden van de klankbordgroep van Wij.land, met onder anderen Boy, Wilko en Monique.”

De klankbordgroep bestaat uit boeren die er voor kunnen zorgen dat Wij.land goed weet wat er speelt, en echt op kan komen voor het belang van de boeren waarmee Wij.land werkt.

Ga naar meer portretten in de rubriek Boer in Beeld

 

Bekijk hier het verhaal van Jan en zijn zoon Michiel:

Ga naar de bovenkant