wormencompost

wat doen we

Van compost, maar bovenal van wormencompost, is het bekend dat het de bodemstructuur en watercapaciteit van de bodem verbetert, vol zit met bacteriën, schimmels en bodemdiertjes en het bodemleven voedt. Naast N.P.K., sporen elementen, enzymen, mineralen en een gunstige koolstof/stikstof verhouding, voeg je met wormencompost ook tal van nuttige micro-organismen toe aan de bodem. Wij.land doet een pilot met het maken van wormencompost, om te testen hoe geschikt het is om toe te passen in de melkveehouderij en om te kijken of boeren het gemakkelijk zelf kunnen maken op hun bedrijf.

video’s

Wormen maken van drijfmest supercompost

Ontmoet Bob en Chris! Zij willen mest niet langer beschouwen als afvalstof, maar gebruiken als een grondstof rijk aan bodemleven. Hoe? Met wormen! Zie hier het eerste filmpje van deze pilot en volg ons account voor updates.

Wormenpilot deel 2

Het is april 2018 en we zijn opnieuw op bezoek bij Bob en Chris, die met hun wormen aan de slag gaan om compost te maken. Kijk deze video om te weten te komen hoe ze dat precies doen, en om te horen hoe het project sinds december 2017 is verlopen.

Wormenpilot deel 3

Het is augustus 2018 en we gaan weer kijken hoe het gaat met het wormenproject van Bob en Chris. Er is veel veranderd. Zo zijn ze verhuisd en overgestapt van drijfmest naar groencompost voor het voedsel van de wormen.

Pilot met PermaHolland en Boerderij Hartstocht

Doelstellingen

  • Het maken van organische bodemverbeteraars uit reststromen met behulp van compostwormen
  • Hiervan de commerciële potentie te onderzoeken.

Bodemverbeteraars

In deze pilot maken we twee verschillende soorten bodemverbeteraars, namelijk:

1. Wormensap: een vloeibare bodemverbeteraar voor grote arealen, consumentenmarkt en landbouw.
2. Wormencompost: een vaste bodemverbeteraar voor de consumentenmarkt en landbouw.

De pilot die we doen bestaat uit het opzetten en onderhouden van een experimentele “compostboerderij”. Er wordt zowel wormensap als wormencompost gemaakt en we onderzoeken de verschillende manieren om het te maken. Deze producten worden ontwikkeld op Boerderij de Hartstocht in samenwerking met Henk den Hartog. Reststromen zijn op de boerderij aanwezig en worden regelmatig aangevoerd bij de wormen. We testen de eigenschappen en kwalificaties van de ontwikkelde bodemverbeteraars door middel van  laboratoriumonderzoek , zodat ze vergelijkbaar zijn met andere (kunst)mestproducten. Ook gaan we de producten testen in de praktijk. Bij positieve resultaten kan het wormensap worden ingezet bij het bodembehandeltraject van Wij.land.

contact

Frederik Hengeveld

Frederik Hengeveld

M +31 (0) 6 28 36 04 03