Over de boerderij

In recreatiegebied het Twiske ligt zorgboerderij De Marsen. De weilanden met daaromheen water doen heel natuurlijk aan, maar toch heeft dit gebied een heel verleden achter de rug. Van een turfwinningslandschap, tot een mislukte inpoldering, tot vuilstort, naar uiteindelijk het recreatiegebied, zoals we dat nu kennen. Bij die laatste verandering werd de boerderij, De Marsen, gebouwd om het gebied te gaan beheren. In 2009 is dit een biologische zorgboerderij geworden.

Doormodderen of veranderen?

De 9 percelen (graslanden) van in totaal 17 hectare zijn door inklinking, vernatting en verruiging bijna niet meer te beheren. De koeien zakken weg in het land, tractoren rijden sporen en er groeit nog maar weinig voedzaam gras voor de koeien. Als de boerderij wil blijven voortbestaan moet er iets gebeuren. Wij.land en De Marsen hebben adviseur Joke Stoop opdracht gegeven om een toekomstverkenning te ontwikkelen.

De ontwikkeling van het landschap in beeld brengen

Aangezien De Marsen in een recreatiegebied ligt, waar beleving voor bezoekers belangrijk is, is er een plan ontwikkeld dat daar op inspeelt. Graslanden met veel biodiversiteit zijn de basis. Maar welke biodiversiteit? Het opgeleverde plan stelt voor om het verleden letterlijk in beeld te brengen: door de percelen in te richten en beheren volgens een bepaalde periode. Beginnend bij de ontginningstijd, rond 1100, toen het gebied nog brak was en vergelijkbaar met de kwelders op de Waddeneilanden; via de kamgraslanden en hooiweiden uit de tijd van schilder Rembrandt, tot en met de toekomst: een gezond ‘saladebuffet’ met voldoende eiwitten, structuur en mineralen voor de koeien (denk aan: rogge, luzerne, grassen en klavers). Zo’n visueel spektakel levert ook veel kansen op voor educatie en beleving.

Hoe verder?

Wij.land en de Marsen gaan met dit originele plan gesprekken voeren met de betrokken partijen om te kijken of we hier genoeg enthousiasme voor kunnen vinden om de volgende stappen te zetten. Via onze sociale media kanalen en nieuwsbrief houden we je op de hoogte over dit traject! Wil je het hele plan bekijken, klik dan hier: Rapport De Marsen.