Ons landschap, de biodiversiteit en het klimaat staan onder druk en wat we zeker weten is dat er veel zal gaan veranderen in de manier waarop we onze grond gebruiken. Kan het zijn dat boeren hierin een cruciale rol spelen? En wat hebben boeren van ons nodig om die rol goed te kunnen spelen? Terwijl duizenden boeren zich lieten horen in Den Haag spraken drie boeren uit het Wij.land netwerk tegenover lokale beleidsmakers en andere genodigden over hun ideeën en oplossingen.

Het landschap leeft

Of het zou gaan regenen was afwachten. Een kwartier nadat de eerste mensen binnen zijn gekomen hangt de kapstok vol regenjassen en zit de ruimte vol verwachtingsvolle blikken. Danielle de Nie opent de middag en vraagt wie er in de zaal zitten. Het antwoord is divers. Verschillende gemeentes, agrarische natuurverenigingen, natuurorganisaties, waterschappen en natuurlijk een aantal boeren zijn aanwezig. Matthijs Boeschoten legt uit vanuit welke waarden Wij.land is ontstaan en hoe samenwerking centraal staat in al onze projecten. Na met volledige aandacht te luisteren heeft het publiek veel vragen. Wordt er ook gewerkt aan schoon slootwater? Wat vinden jullie een goed waterpeil? Hoe wordt bodemdaling tegengegaan? Bodemdaling en natuurbeheer leeft onder het diverse gezelschap.

“We zijn al sinds 2001 biologisch, maar je blijft zoeken naar verbeteringen in je bedrijfsvoering” – Joost Samsom, biologische boer in Wilnis

Gehoord worden

Nadat de boeren zich hebben gepresenteerd vervolgt het gesprek zich. De prangende vraag is natuurlijk wat de boeren vinden van het huidige protest in Den Haag en wat er leeft onder de boeren. Het gesprek aangaan, of dat nu in Den Haag of op het boerenerf is, is het belangrijkst. Ook ligt de focus op werkbare oplossingen vinden, die ook economisch haalbaar zijn.

Wilco van der Vaart, gangbare boer uit Tienhoven, vertelt over de tegenstrijdige belangen die er spelen op zijn erf. Als pachter bij Natuurmonumenten moet hij op een meer natuurinclusieve manier boeren, maar de wensen van Natuurmonumenten vindt hij niet altijd realistisch. Het is continu in gesprek gaan met elkaar over wat wenselijk en haalbaar is. Wij.land helpt hierbij.

“Ik voel me gehoord door Wij.land” – Wilco van der Vaart, gangbare boer in Tienhoven

Bodemdaling en slootwater

Terwijl bodemvruchtbaarheid een kernpunt is waar Wij.land zich op richt, speelt bodemdaling een even grote rol in de interesse van het publiek. Het is een lastige kwestie waar niemand nog de precieze oplossing voor heeft. Wel is er grote wil om samen te werken, en daarom horen wij graag hoe we daar, bijvoorbeeld door middel van pilots of projecten, aan kunnen werken. Ook zijn slootwater en slootranden een onderwerp waar veel energie in zit en waar wij vanuit Wij.land meer over kunnen leren en het onderzoeken waard is.

“Ik houd het waterpeil al bovengemiddeld hoog” Monique van der Laan, biologische boerin in Kamerik

Polderwachter

De regenjassen en laarzen worden aangetrokken, het is tijd om naar buiten te gaan. Polderwachter en kunstenaar Marcel Blekendaal neemt ons mee naar eeuwenoude sloten die door de polder lopen. Met beeldende verhalen vertelt hij over natuur en cultuur, de weegbree en de wolf. Een uur vliegt voorbij, en met een glimlach en een nieuwe blik belanden we terug op het paviljoen om af te sluiten met een drankje.

Samenwerking

Al met al heeft de middag veel inspiratie gegeven en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking laten zien. De open houding van alle aanwezigen leverde een vruchtbare basis voor een eerlijk gesprek. Wil je naar aanleiding van dit evenement verder praten? Neem dan contact op met ons via contact@Wij.land.

Met dank aan Joost Samsom, Monique van der Laan en Wilco van der Vaart voor het delen van hun ervaringen. Bedankt Liesbeth Samsom voor de prachtige locatie en catering. Bedankt Marcel Blekendaal voor het delen van jouw blik op de polder. En alle aanwezigen: Bedankt voor jullie komst.