Hoe kunnen heel uiteenlopende boerenbedrijven elkaar helpen om een kringloop te vormen? Die vraag proberen Wij.land-stagiairs Burret en Ouren te beantwoorden op basis van een inspirerend voorbeeld in Noord-Holland.

Bijzondere samenwerking

Het sluiten van kringlopen is een van de speerpunten van Wij.land en zeker sinds het uitkomen van de visie van minister Schouten is ook de rest van Nederland op zoek naar goede voorbeelden van kringlooplandbouw. In het werkgebied van Wij.land vonden we al eens een bijzondere samenwerking tussen drie boeren die bemestings- en voederstromen uitruilen en zo samen een kringloop vormen. Het gaat om heel uiteenlopende bedrijven: een veehouder, een akkerbouwer en een bollenteler; met bedrijven op het veen, zand en ‘klei waar je potjes van kunt bakken’.

Bekijk het filmpje over deze samenwerking:

Uitruil

Twee stagiairs onderzoeken komende maanden hoe deze samenwerking precies in elkaar zit, hoe die nog beter kan en of het als voorbeeld kan dienen voor andere boeren die de kringloop op eigen bedrijf niet gesloten krijgen. “We willen onder andere kijken hoe we waarde kunnen toekennen aan het voer en de vaste mest die ze elkaar leveren, zodat er een eerlijke uitruilplaats vindt”, zegt Burret Schurer, masterstudent OrganicAgriculture in Wageningen. “Ook willen we helpen om afspraken te maken over als er iets fout gaat, als de oogst mislukt bijvoorbeeld. En ik kijk naar verbetering van de kringloop zelf, hoeveel er het beste kan worden uitgeruild en of andere gewassen nog beter zijn als voer voor het melkveebedrijf.”

Topproducten

Collega-stagiair Ouren Nikkels, student Sustainable Value Chain Management in Velp richt zich meer op de marketing van producten uit de kringlooplandbouw. Kan deze duurzame manier van werken er ook voor zorgen dat de consument meer overheeft voor het product? “Nederland is in een voedseltransitie.  Naast de prijs van een product is de gezondheid, ketentransparantie, milieu-impact en dierenwelzijn steeds belangrijker voor een consument. De drie onderzoeksboeren produceren topproducten en houden rekening met mens en natuur. Ik hoop dat ik kan helpen in de zoektocht om deze extra input in de verkoopprijs te kunnen doorberekenen.”