Wij.land helpt niet alleen boeren om de mineralen in hun bodem weer in balans te brengen, ook in natuurgebieden kan de bodem soms een kickstart gebruiken, dus we zijn ook met de percelen van Natuurmonumenten aan de gang gegaan.

Bodempilot

Een gezonde, gebalanceerde bodem is een van de belangrijkste speerpunten van Wij.land. In onze bodempilot helpen we boeren om de mineralen in hun bodem (o.a. calcium, magnesium en kalium) weer in balans te brengen en sporenelementen op peil te krijgen. In totaal werken we nu met meer dan 35 boeren samen in de bodempilot, waarvan 15 dit jaar nieuw zijn. Hier namen we afgelopen januari in totaal 25 bodemmonsters, die zowel chemisch als biologisch geanalyseerd worden in laboratoria in Nederland en de Verenigde Staten. Op basis van deze resultaten stellen we meerjarige bodembehandelplannen op die de boeren een leidraad geeft om aan de slag te gaan met hun bodem.

Natuurgraslanden

Natuurmonumenten is verpachter van landbouwgronden in ons werkgebied, maar zelf ook beheerder van diverse natuurgraslanden: vochtige hooilanden, natte schraallanden, kruiden- en faunarijke graslanden en weidevogelgraslanden. Ook Natuurmonumenten werkt samen met ons aan verbetering van de bodem, om zo de natuurdoelen te bereiken. Dit doen we door het uitrijden van natuurlijke bodemmaterialen, nadat jarenlang de bodem alleen maar verschraald is.

Materialen strooien

Om de bodemchemie weer in balans te brengen, wordt een diverse set aan materialen uitgestrooid, elk met zijn eigen werking. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Zeeschelpenkalk om het calcium in de bodem aan te vullen. Dit doen we wanneer er een calciumtekort en magnesiumoverschot aanwezig is in de bodem. Het kost het bodemleven meerdere jaren om deze zeeschelpen om te zetten, waardoor deze kalk langzaam vrijkomt.
  • Zeewierkalk, korrels gemaakt van zeewier, geven de bodem zowel calcium als magnesium. Dit doen we dus wanneer er een tekort van beide mineralen is.
  • Sea 90 om de sporenelementen in de bodem aan te vullen.

Afgelopen week strooiden we zeeschelpengruis op diverse percelen van Natuurmonumenten. De omstandigheden waren ideaal: door de vorst konden de zware machines het vochtig land oprijden met zo min mogelijk spoorvorming.

Weidevogels

Een voorbeeld is vochtig weidevogelgrasland, waarvoor het bodemleven van groot belang. Dit komt niet altijd zomaar op gang, het gaat hier om een samenspel van protozoa (eencelligen die zorgen voor een goede vertering en verwerking van het nitraat in de bodem), regenwormen, organisch materiaal en beschikbare sporenelementen. Een uitgekiende bemesting verspreid over het jaar met zeeschelpenkalk, sea 90, ruige stalmest en bokashi helpt het bodemleven verder te ontwikkelen.