Update uit de grazersgroep

Een goed beweidingssysteem heeft een positief effect op de bodem, plant en dier. In de grazersstudiegroep worden praktische adviezen gegeven om koeien optimaal te weiden. Het belang hiervan wordt in deel 1 uitgelegd: Grazersgroep van start.

Van elkaar leren

In augustus zijn de boeren in de grazersstudiegroep voor de vierde keer bijeengekomen om van elkaar te leren. Dit keer zijn zij langsgegaan bij Peter Oosterhof in Foxwolde. Peter produceert melk en vlees en gebruikt daarbij zo veel mogelijk natuurlijke processen, waaronder een natuurlijke manier van weiden. Zie hiervoor een korte reportage over natuurinclusieve landbouw die RTV Drenthe eerder bij Peter maakte.

Van intensief naar biologisch

Peter Oosterhof heeft sinds enkele jaren zijn eerdere intensieve melkveehouderij omvormd naar een biologisch bedrijf dat ernaar streeft gezonde voeding, melk en vlees te produceren in een zo natuurlijk mogelijke omgeving, zoveel mogelijk gebruik makend van natuurlijke processen. De grazersstudiegroep ging op bezoek bij Peter omdat hij nu al enkele jaren met veel plezier, toewijding en met mooie resultaten de theorie toepast die de boeren in de studiegroep geleerd krijgen. Hij kon daarom goed toelichten wat er bij de praktijk allemaal komt kijken.

Stripgrazen

Op het bedrijf van Peter worden op ca 80 ha (waarvan ca 75 ha zandgrond en 5 ha veen) 100 koeien gemolken die voor het grootste deel voorjaar afkalvend zijn. De productie van de veestapel ligt op ca 6500 kg melk met 4,45% vet en 3,55% eiwit. Deze melk komt inmiddels voor >40% uit vers gegraasd “weidegras”. Om dit te bereiken wordt er ca 300 dagen gestripgraasd, dicht op elkaar en met een voor- en achterdraad. Zijn koeien staan dus zo min mogelijk op stal. Tijdens dit stripgrazen bemesten de koeien de weiden. Door verschillende grassen en kruiden in de weiden in te zaaien, maakt Peter de bodem gezonder. Daardoor krijgen zijn koeien weer een gezonder gewas, waar minder toevoegingen aan nodig zijn. Zo worden alle processen rondom het boerenbedrijf duurzamer en natuurvriendelijker.

Peter heeft de aanwezigen bij de excursie geïnspireerd met zijn natuurinclusieve manier van boeren met resultaat en plezier, we gaan elkaar vast en zeker nog een keer tegenkomen!

Ben jij bezig met een vernieuwende vorm van weiden? Laat het ons weten via contact@wij.land. We komen graag met je in contact!