Het belang van goed weiden

Koeien weiden heeft een grote invloed op het bodem-, plant-, en dierenleven op de boerderij. In de grazersstudiegroep leren we over een zo natuurlijk mogelijk beweidingssysteem. Acht Wij.land boeren bekijken in zes bijeenkomsten, onder leiding van Peter Takens (Takens Kringlooplandbouw Advies), hoe de juiste beweiding kan zorgen voor positieve effecten op o.a. bodembiologie, graskwaliteit, mestkwaliteit, diergezondheid en uiteindelijk de kwaliteit van de melk of het vlees.

Als je veel weidegras wilt omzetten in melk of vlees, betekent dat hard werken aan de bodemkwaliteit. Een goede bodem geeft sterke en gezonde planten, die het ook onder moeilijkere omstandigheden (zoals droogte) goed doen. Een goede bodem zorgt er ook voor dat het gras smakelijk is voor de koeien. Als je het weiden goed in de vingers hebt, kun je vroeger beginnen met weiden en het langer volhouden. De koeien blijven dan korter op stal en er hoeft minder te worden gemaaid, bemest en ingekuild. Dit heeft als bijkomende voordelen dat kwaliteit van het voer en de mest toenemen; de ammoniakemissie afneemt; de kosten van de bedrijfsvoering dalen; en de gezondheid van de koeien toeneemt.

De studiegroepen

In de Grazersstudiegroepen worden praktische adviezen gegeven om te werken aan een goede kringloop en een optimaal beweidingssysteem, specifiek voor ieder bedrijf. De deelnemers komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats bij de deelnemende bedrijven, met daarbij één excursie naar een “graasbedrijf”. We delen van iedere bijeenkomst een kort verslag met foto’s en/of video op de Wij.land Facebook-pagina.