• boeren voor biodiversiteit kruidenrijk grasland-kruidenrijk grasland

Een nieuw project is van start waarin boeren met ideeën komen voor het stimuleren van biodiversiteit op hun eigen bedrijf. Met steun van Contribute heeft Wij.land een fonds opgericht om maatregelen te financieren,de resultaten in beeld te brengen en vernieuwende ideeën verder te onderbouwen.

Meer kruiden: goed voor insecten en vogels

In 2019 gaan 5 bedrijven aan de slag op meer dan 65 hectare met het inzaaien van kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland brengt veel voordelen met zich mee, afhankelijk van het gekozen mengsel en de doelstelling. Voordelen zijn, onder andere:

  • Meer droogte-resistentie;
  • Hogere productiviteit van het grasland;
  • Meer diversiteit in het grasland, wat zorgt voor meer insecten en daarmee voor meer voedsel voor weidevogels;
  • Meer diversiteit in het grasland levert meer mineralen aan de koe en zorgt daarmee voor een gezondere koe.

De eerste kruidenrijke mengsels worden nu ingezaaid!

Landschapselementen

Ook kijken we naar maatregelen om de landschappelijke diversiteit te vergroten. Denk hierbij aan het planten van houtwallen, een vogellaantje op het erf; of het aanleggen van een natuurvriendelijke oever. De situatie is bij ieder bedrijf weer anders en we kijken welke landschapselementen het beste passen bij een specifiek bedrijf. De door de Wij.land-boeren ingediende plannen worden op dit moment verder aangescherpt.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Contribute.