Het gebruik van wormencompostthee kan het bodemleven verrijken. Daarom zijn 18 Wij.land boeren nu aan het experimenten met het brouwen van compostthee en het uitrijden op het land of in de potstal. Zo willen we er achter te komen hoe wormencompostthee de bodems bij deze boeren kan verbeteren. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

wat is wormencompostthee?

Een theelepel gezonde aarde bevat meer levende organismen dan er mensen op de wereld zijn! Die ongelofelijke rijkdom aan micro-organismen komt voor een groot deel uit het verteringsstelsel van wormen. Wormen zijn dus essentieel voor een gezonde bodem.

Wormencompostthee is een brouwsel van water, wormencompost en voedingsstoffen. Na twee dagen onder ideale omstandigheden brouwen hebben de micro-organismen, schimmels en bacteriën uit de wormencompost zich exponentieel vermeerderd. De “thee” is dan rijk aan leven en kan worden uitgereden over het land. Zo voed je de bodem met de grootst mogelijke diversiteit aan bodemleven.

bodemleven stimuleren

Vanuit de bodempilot krijgen Wij.land boeren een bodemadvies op maat. Soms wordt er een flink tekort aan bodemleven en diversiteit van het bodemleven aangetroffen. Diversiteit aan bodemleven is nodig om de vertering en vrijmaking van nutriënten in de bodem te optimaliseren. Zo ontstaat een beter milieu voor de wortels van kruiden en gras, en komt het uiteindelijk ook het bovengrondse leven ten goede.

De compostthee kan ook in de potstal of over de compost gebracht worden zodat het via die weg uiteindelijk het weiland bereikt. Om dit bodemleven dan te behouden is het wel van belang dat je het voedt met vaste mest of compost en dat het bodem milieu geschikt is voor een rijk bodemleven. Wormen- compostthee is dus een onderdeel van een groter bodemplan!

doe het zelf

De wormencompostthee is relatief makkelijk zelf te maken. Dat maakt het een laagdrempelig en kostenefficiënte maatregel om toe te passen. In onderstaande video legt Wij.land boer Albert uit hoe hij de wormencompostthee maakt en toepast.

Wil je meer informatie of heb je interesse in het toepassen van wormencompostthee op jouw bedrijf? Laat het ons weten via contact@wij.land.

juiste werkwijze ontdekken

Wormencompostthee is geen veelgebruikte toevoeging in de rundveehouderij in Nederland. Daarom hebben we eerst moeten uitvinden wat een goede methode is.

Bij het brouwen moet je rekening houden met de juiste ingrediënten en brouwmethode. Uit de eerste laboratoriumanalyses lijkt het zo te zijn dat te lang brouwen van de thee (meer dan 1,5 dag) een nadelig effect heeft op de activiteit van de organismen.

Vervolgens is de manier van uitrijden van de thee ook belangrijk. De eerste keer reden we compostthee uit in de brandende zon. We leerden later dat de organismen, schimmels en bacteriën dit niet overleven. Idealiter rijd je de thee ’s ochtends vroeg, in de douw, of ’s avonds laat uit, zodat de zon niet te sterk is en het mengsel via de douw de bodem kan bereiken. Ook lengen we de thee aan met water om meer volume te creëren (1 deel compostthee, op 2 delen water). Hierdoor kan de thee beter de bodem te bereiken en zullen de druppeltjes niet op het gras te blijven liggen. We brengen van dit mengsel zo’n 900 liter per hectare aan. Je hebt dus 300 liter compostthee per hectare nodig. Bewolking en een zachte regenbui na het uitrijden zijn de perfecte weersomstandigheden.

De druk mag niet hoger dan 1,5 bar zijn om de organismen te behouden. Om te voorkomen dat de veldspuit verstopt raakt gebruiken we een spuitdop van ten minste 2 millimeter. Zo leerden we gaandeweg wat een goede methode is voor het maken en aanbrengen van wormencompostthee.

resultaten in de bodem

Na een eerste laboratoriumanalyse van de thee en de werking daarvan op de bodem lijken er positieve effecten van de thee op de bodemprocessen te zien. De aangebrachte micro-organismen hebben zich in een aantal gevallen in de bodem gevestigd en zetten daar nuttige bodemprocessen in gang. De met thee behandelde bodemmonsters bevatten in sommige gevallen meer zuurstof en er werden meer nutriënten vrijgemaakt door het aanwezige bodemleven. Een zuurstof- en voedingsrijke bodem is gezond en komt de plantgroei ten goede.

We hebben ook een thee gebrouwen van bosgrond, in plaats van wormencompost. Ook hierin blijkt een rijke diversiteit van bodemleven aanwezig te zijn. Deze thee was daarmee ook een goede aanvulling op de landbouwbodem.

Het lijkt erop dat een aantal behandelingen met compostthee een substantieel verschil kan maken in de gezondheid van landbouwbodems. We zijn nu bezig met het nemen van grondmonsters om een bodemvoedselweb analyse te doen om de lange termijn effecten te onderzoeken.