van pachter naar partner2019-03-22T10:20:38+00:00

Project Description

wat doen we

De samenwerking tussen een natuurbeheerder (terrein beherende organisatie) en boeren biedt veel kansen; boeren kunnen als landschapsbeheerder langdurig natuurgebieden beheren en tegelijkertijd de producten uit het landschap (weidegras, maaisel, hout) gebruiken in hun bedrijfsvoering. De natuurorganisatie kan via haar verpachte gronden boeren helpen en stimuleren om natuurvriendelijker te werken, ook op het agrarische bedrijf zelf. Wij.land werkt aan natuurlijke verdienmodellen die voortkomen uit de samenwerking, organiseert inspiratiebezoeken en helpt bij de transitie naar natuurbedrijf.

video’s

Natuurmonumenten experimenteert met bodembiologie

Kun je door te sturen op de bodembiologie de gewenste soorten in je grasland krijgen? In Kampina (Brabant) heeft Natuurmonumenten hier, onder begeleiding van Groeibalans, mee geëxperimenteerd. Na het chopperen van de pitrus op het proefvlak is deze in 3 stroken verdeeld en op verschillende manieren behandeld.

Boeren en Natuurmonumenten maken samen bokashi

Bokashi kan in plaats van kunstmest als een natuurlijke bodemverbeteraar gebruikt worden. In het Vechtplassengebied experimenteren boeren, Natuurmonumenten en Commonland hiermee. Door dit soort nieuwe toepassingen en samenwerkingsverbanden hopen we het landschap mooier en sterker te maken.

Bedrijfsvoering familie Bokma, Gouden Boaiem

Op eiland De Gouden Boaiem in Smallebrugge, Friesland, boert de familie Bokma met een visie op boeren én natuur. In hun bedrijfsvoering hangen bodem, koeien en natuurbeheer nauw met elkaar samen. Pytsje vertelt over onder andere over hun Jerseys met horens en ruige mest.

transitie naar natuurinclusief boeren

Doelstelling

  • Aangaan van een lange termijn partnerschap tussen boer en natuurbeheerder die winst oplevert voor boer en natuur
  • 
Onderzoeken welke verdienmodellen voortkomen uit de samenwerking
  • Stimuleren dat boeren natuurvriendelijker kunnen werken op hun eigen percelen

Inspiratiebezoeken

We bezoeken bedrijven die de transitie naar natuurbedrijf reeds succesvol gemaakt hebben, of bedrijven met interessante verdienmodellen op het gebied van maaiselverwerking, bodem of productvermarkting. Ook bezoeken we diverse graslanden om samen te zoeken hoe deze het beste beheerd kunnen worden.

Natuurlijke verdienmodellen

Met de agrarisch ondernemers, andere ondernemers uit de buurt en Natuurmonumenten zoeken we naar nieuwe verdienmodellen om de samenwerking ook economisch te verstevigen. Zo kijken we naar betere toepassingen voor het maaisel uit de natuurgebieden, het verbeteren van de bodembiologie en mogelijk natte teelten.

Transitie naar natuurinclusief bedrijf

Met een aantal ondernemers verkennen we of zij door middel van de samenwerking met Natuurmonumenten op hun eigen bedrijf natuurvriendelijker kunnen werken en daarmee ook hun eigen positie in het gebied (waar nog veel natuur gerealiseerd moet worden) verstevigen. Dit traject wordt begeleid door Wij.land in samenwerking met EkoPart.

verder lezen

artikel landwerk

Artikel in Landwerk

Louis Bolk Instituut, Meer dan beheer, melken van natuurgras

Louis Bolk Instituut, Meer dan beheer, melken van natuurgras

De landeigenaar Wij.land artikel

Wij.land werkt aan een toekomstbestendig veenweidegebied

contact

Eva Fransen

Eva Fransen

M +31 (0) 6 24 91 95 65

partners