Natuurinclusief boeren in de Vechtplassen Fase 2

Dit project heeft de volgende doelstellingen:

 • Agrariërs, loonwerkers en natuurbeheerders te inspireren en informeren over hoe zij:
  • De bodem duurzaam kunnen beheren en herstellen;
  • Natuurmaaisel kunnen verwerken op het boerenbedrijf;
  • Het bedrijf optimaal kunnen inrichten voor erfvogels;
  • Slootkanten kunnen beheren, met welke doelstellingen en welke financieringsmogelijkheden hiervoor zijn.
 • Uitbreiding van het netwerk om kennis te delen en de bodem- en maaiseltrajecten op te schalen;
 • Kennis delen op om anderen te inspireren om ook aan de slag te gaan en/of deel te nemen aan het netwerk;
 • Een on- en offline leernetwerk opbouwen, waarin boeren elkaar kunnen helpen en inspireren;
 • Middels communicatie-uitingen een bredere groep mensen bereiken over natuurinclusieve landbouw en hoe men daaraan bij kan dragen.